Головна Зв`язне мовлення
Особливості складних синтаксичних конструкцій у старших дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення
Неділя, 29 квітня 2012, 17:17

 

 

Однією з основних задач корекційного навчання дітей дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення (надалі ТПМ) є своєчасне оволодіння правильним мовленням, яке має першочергове значення для формування повноцінної особистості дитини для успішного навчання її в школі і для подальшої трудової діяльності.

 

 
Навчання дошкільників із порушеннями мовлення розповіді за картиною
Субота, 18 лютого 2012, 22:58

Важливе місце в системі роботи з формування та розвитку зв'язного мовлення дітей із ПМР відводиться навчання розповідання за картиною.

В основі розповідання за картиною лежить опосередковане сприймання оточуючого життя. Картина розширює і поглиблює дитячі уявлення про природні та суспільні явища, впливає на емоції дітей, викликає інтерес до розповідання. Значення цього виду занять для розширення та активізації словника, формування зв'язного граматично правильного мовлення, а також розвитку процесів сприймання, уяви, логічного мислення відмічається багатьма авторами як у загальній, так і у спеціальній літературі (A.M. Бородич, Е.П. Короткова, Є.І. Тихєєва, О.С. Ушакова, Н. Гавриш, A.M. Богуш, В.П. Глухов, Л.M. Єфімєнкова, С.О. Миронова та інші).

 

 
Використання казок у процесі формування сукцесивних навичок у молодших дошкільників
Четвер, 02 червня 2011, 11:50

Аналіз наукової літератури та досліджень дозво­ляє зазначити, що такий феномен як сукцесивно-симультанні навички та їх вплив на розвиток пси­хічних функцій людини розглядався вченими дуже детально. Встановлено, що будь-яка психічна функ­ція зумовлена інтеграційною роботою різних моз­кових зон, кожна з яких забезпечує роботу певної ланки у складі функціональної системи.

 
Методи розвитку зв'язного мовлення у дітей старшої групи із загальним недорозвиненням мовлення III рівня
Вівторок, 10 травня 2011, 17:50

Сприймання і відтворення навчаль­ного матеріалу; вміння давати розгорнуті відповіді на питання; самостійно, зв'язано, логічно, послідовно висловлювати думку -ці уміння і навички навчальної діяльності потребують відповідного рівня розвитку монологічного мовлення.

 
Інноваційні підходи у формуванні комунікативного зв'язного мовлення
Вівторок, 10 травня 2011, 15:43

Корекційно-виховна робота у спе­ціальному дошкільному навчальному закладі здійснюється в тісному взаємозв'язку лого­педа, вихователя й батьків. Так, протягом останніх п'яти років педагогічним колек­тивом ДНЗ № 611 удосконалювалася сис­тема корекційно-розвивальної та пропе­девтичної роботи, з обов'язковим враху­ванням креативно-інноваційного підходу.