Головна Заїкання
Гімнастика А.М.Стрельнікової
Понеділок, 27 червня 2011, 11:23

Гімнастика А.М.Стрельнікової

 
Масаж біологічно активних точок
Понеділок, 27 червня 2011, 11:22

Масаж біологічно активних точок голови та обличчя за методикою Норбекова.

 
Схема обстеження дитини чи дорослого із заїканням
Понеділок, 27 червня 2011, 11:18

Схема обстеження дитини чи дорослого із заїканням під час першого прийому

 

 
Використання технічних засобів для подолання заїкання
Понеділок, 27 червня 2011, 11:14

Використання спеціальних технічних засобів, як допоміжних, прискорює корекційний вплив для подолання заїкання.

 
Неврозоподібна форма заїкання
Понеділок, 27 червня 2011, 11:11

В анамнезі заїкуватих із неврозоподібною формою заїкання наявні шкідливі впливи у пренатальному, інтранатальному і постнатальному періодах життя (тяжкі токсикози вагітності, передчасні пологи, асфіксія, раннє ураження ЦНС). Такі немовлята неспокійні, погано сплять, крикливі, їхній стан часто залежить від погоди, частини доби. Фізичний розвиток відстає від вікової норми.

 
Невротична форма заїкання
Понеділок, 27 червня 2011, 11:02

Анамнестичні дані хворих при невротичній формі заїкання характеризується наступним: вагітність і пологи матері без патологій. Водночас у 45% випадків наявна спадкова мовленнєва обтяженість (тахілалія, заїкання). Ранній фізичний розвиток відповідає віковій нормі.

 
План-конспект з логоритмічного заняття для дітей дошкільного віку (4-5 років) із заїканням
Понеділок, 06 червня 2011, 15:43

Мета:

Навчальна: збільшення словникового запасу; словотворча робота; рахунок в поєднанні з рухами; розвивати орієнтацію в просторі, сприяти розвитку уваги, уяви, вербальної пам'яті.

 
Розвиток ритмічної здібності дошкільників
Четвер, 02 червня 2011, 13:05

Ритмічна здібність має особливе значення для розвитку дитини. Уже в проявах лепетання виявля­ється ритмічна повторюваність однорідних складів, потім — чергування різнорідних. Відзначається тіс­ний зв'язок лепетання з ритмічними рухами: дитина ритмічно змахує руками, стрибає, стукає іграшкою, при цьому вигукує склади в ритмі рухів, а тільки-но рухи припиняються, вона замовкає.

 
Музично-гімнастичне заняття із застосуванням дихальної гімнастики та вправ дитячої йоги (4-й рік навчання) «Мандрівка Африкою»
П'ятниця, 20 травня 2011, 16:08

Мета заняття:

  • закріплювати і вдосконалювати уміння й навички дітей в основних рухах; узагальнювати знання про диких тварин, їхні ознаки, місце проживання;
  • розвивати координацію, гнучкість, рівновагу; підвищувати дієздатність серцево-судинної та дихальної сис­тем, укріплювати опорно-руховий апарат;
  • корегувати позотонічні рефлекси (здатність підтримувати певні спів­відношення окремих частин тіла й певне положення тіла у просторі);
  • формувати сумісні рухові координації (координація макрорухів і акту ди­хання); корекція постави; норма­лізація функцій дихання;
  • виховувати організованість, дисцип­лінованість, самостійність, витрим­ку, розвивати музично-естетичний смак.
 
Заняття з логоритміки (середня група)
Вівторок, 10 травня 2011, 17:44

Тема: На пташиному базарі

 
«ПочатокПопередня123НаступнаКінець»

Сторінка 2 з 3