Головна Заїкання Сучасні методи комплексного подолання заїкання
Сучасні методи комплексного подолання заїкання
Вівторок, 10 травня 2011, 17:40

Працюючи довгий час з дітьми, що заїкаються, я дійшла висновку, що подо­лання заїкання має бути комплексним. Сучасні методи роботи з дітьми, що заїкаються, передбачають:

 

 • корекцію плавності мовленнєвого дихання й самостійного мовлення;
 • зняття судом артикуляційного апарату та м'язів, що не беруть участі в мовленні;
 • розвиток дрібної та загальної мото­рики, сенсорики;
 • формування дитини як особистості;
 • коригування розвитку всіх психічних процесів пам'яті, уваги, мислення.У своїй роботі я прагну досягти най­більшої ефективності в подоланні заїкання. Ознайомившись із низкою методик та літе­ратурою з психології, зупинилась на ефек­тивному комплексному методі подолання заїкання. Результати говорять самі за себе: за час перебування у ШДС «Ольвія» (2-3 роки) у дітей заїкання зникає майже зовсім, а рецидиви з'являються рідко. Усю роботу в групі я поділяю на етапи й підпорядковую їх певним мовним режи­мам. Починаю працювати з режиму мов­чання. У цей час використовую шепітну мову. Особливе місце в період мовчання відвожу немовним, дидактичним іграм. Потім відпрацьовуємо мовні режими: шепітна мова, спряжена, спряжено-відображена, відображена, відповіді на запи­тання та самостійне мовлення. Я пере­конана, що дуже результативними в роботі є психологічні прийоми. Хочу зупинитися на автотренінгу. Цей вид роботи дуже подо­бається дітям. Під музичний супровід діти разом зі мною або за мною повторюють слова автотренінгу, що діють як навіювання:


 • я спокійний;
 • у мене все добре;
 • я розмовляю чітко;
 • я говорю правильно.Після автотренінгу малюки сідають на килим або стільчики і виконують дидактичні ігри, що не потребують особливої мовної активності. Позитивний результат у роботі з дітьми, що заїкаються, помітний під час релаксації. Практична робота показала, що релаксаційні вправи допомагають створити спокійний настрій, розслабити м'язи, подолати заїкання. Релаксація, зазвичай, проводиться в ігровій формі. Велику увагу я приділяю роботі над мовленнєвим диханням. Використовую при цьому методику Белякової Л. І., яка перед­бачає 5 етапів:


 1. Підготовка до розвитку грудночеревного типу дихання за традиційною методикою.
 2. Розвиток грудночеревного типу дихання з включенням елементів дихальної гімнастики Стрельнікової А. Н.
 3. Розвиток фонаційного видиху.
 4. Розвиток мовленнєвого дихання.
 5. Розвиток мовленнєвого дихання в процесі вимови прозаїчних текстів.У своїй роботі я використовую точко­вий масаж. Але з певних причин цей вид масажу добираю і проводжу тільки індиві­дуально. Також проводжу масаж біологічно-активних зон. Це дуже позитивно впливає на мову дітей і загальний стан здоров'я. Також використовую елементи психо-гімнастики, щоб розвивати мовленнєво-психічні рухи, знімати напруження саме в артикуляційному апараті. Це дає гарний результат. Досвід показує, що судоми зменшуються і зупинки в мові зати­хають, а часом зникають. Значну роль у подоланні дефекту відіграє логоритміка. Впевнена, що це - своєрідна лікувальна фізкультура, яка відновлює рівновагу в діяльності нервової системи дитини, врегульовує зайві дії, впливає на загальний тонус. Одним з ефективних методів роботи є пальчикова гімнастика. Використовуючи на практиці її різні форми, я звернула увагу, що малюкам цікаво не просто виконувати вправи, що сприяють активізації мовних центрів у корі головного мозку, їм цікаво гратися, оживляти пальчики, вигадувати різні пригоди, що з ними трапляються.


Отже, сучасний комплексний підхід до подолання заїкання досить ефективний, а прийоми та методи дієві. Вони допомагають мені в роботі, є високорезультативними, регулюють мовне дихання, корегують плав­ність мовлення, розвивають самостійне мовлення малюків. Діти вчаться контро­лювати свою вимову, що сприяє зникненню заїкання. І як результат, малюки в май­бутньому дорослому житті зможуть адапту­ватися до будь-якої ситуації, вільно спіл­куватися.Автор: Шрамко Л. Я.,

вчитель-логопед
школи-дитячого садка «Ольвія»

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити