Головна Словник термінів
Всі терміни | По буквам: А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Я
Термін Визначення
Фенотип

Сукупність усіх ознак і властивостей організму, що сформувалися у процесі його індивідуального розвитку (онтогенезу). Фенотип визначається взаємодією генотипу, тобто спадкової основи організму, з умовами середовища, в яких відбувається його розвиток.

Фонематичний слух

Мовний слух, що передбачає розрізнення звуків мови як фонем і цим сприяє осмислення граматичної форми і значення слів.

Фонетико-фонематичне недорозвинення мовл

Порушення процесів формування мовної системи рідної мови у дітей з різноманітними мовленнєвими порушеннями внаслідок дифектів сприймання та вимовляння фонем.

Фрустрація

Психічний стан, який виникає внаслідок реальної чи уявної перешкоди, що заважає досягненню мети. Виявляється у відчуттях напруги, тривоги, гніву, тощо...

Функціональний розлад

Загальний термін для позначення будь-якого розладу певної функції, причиною якого не є органічна патологія.

ФФНМ

Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення - порушення процесів формування мовної системи рідної мови у дітей з різноманітними мовленнєвими порушеннями внаслідок дифектів сприймання та вимовляння фонем.