Головна Словник термінів
Всі терміни | По буквам: А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Я
Термін Визначення
Сензитивний період

Етап найінтенсивнішого розвитку певних психічних функцій, оптимальний для засвоєння відповідних видів діяльності.

Сенсорна гіпопатія

Зниження інтенсивності сприймання

Сенсорний

Чуттєвий, пов`язаний із відображенням дійсності за допомогою відчуттів і сприймань.

Сигматизм

Порушення вимови свистячих та шиплячих звуків.

Симптом

Характерний вияв, ознака психічних або органічних порушень і захворювань, що свідчать про зміни нормального функціонування організму або психіки.

Симультанний аналіз та синтез

Це одномоментний механізм організації діяльності кори головного мозку, який локалізований у тім`яно-скронево-потиличній зоні (зона перекриття).

Синдром

Сукупність ознак (симптомів).

Складний дефект

Поєднання двох або більше дефектів розвитку, що є не лише сумою дефектів, а й зумовлюють якісну своєрідну структуру психічного дефекту.

Соціалізація

Процес, за допомогую якого індивід здобуває знання, цінності, соціалдьні навички та соціальну чутливість, що доє йому змогу інтегруватися у суспільство і поводитися у ньому адаптовано.

Сприймання

Відображення у мозку людини предметів та явищ, в сукупності властивостей, якостей та частин при їх дії на органи чуття.

Стафілографія

Операція аналогічна уранопластиці, яка має на меті виправлення ушкоджень у м'якому пыднебінні.

Страх

Стан тривожного, боязливого напруження, який виникає без певних або достатніх на те мотивів.

Структура дефекту

Психічний синдром, що складається з первинного синдромоутворювального симптому (фоктора) і вторинних, які виникають внаслідок взаємозалежності єлементів психічної системи.

Судороги

Неконтольовані скорочення м`язів.

Сукцесивний аналіз та синтез

Це послідовний механізм організації діяльності кори головного мозку, який локалізується у лобній зоні.