Головна Словник термінів
Всі терміни | По буквам: А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Я
Термін Визначення
Реабілітація

1) Відновлення або компенсація порушенних функцій організму та працездатності хворих й інвалідів, тобто це повернення хворого до нормального життя в межах його психофізичних можливостей. 2) Комплексна багатоетапна система медичних, соціально-психологічних, педагогічних заходів, спрямованих на усунення чи пом`якшення вад розвитку дітей-інвалідів і дітей з обмеженими фізічними та розумовими можливостями, інтеграцію в соціум, залучення до громадського життя і праці.

Регідність

Недостатність пластичності або повна неспроможність, нездатність корегувати программу власної діяльності відповідно до вимог ситуації.

Релаксація

Розслаблення, зменшення тонусу скелетної мускулатури.

Ринолалія

Порушення тембру голосу та звуковимови, обумовлене анатомо-фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату. Буває органічного походження відкрита ринолалія – коли повітря при мовленні потрапляє одночасно у ротову та носову порожнину через щілину у твердому піднебінні, і закрита ринолалія – коли повітря при мовленні не потрапляє у носовий резонатор. Також буває функціональна ринолалія – коли м’яке піднебіння недостатньо піднімається і не утворює з’єднання зі стінкою глотки (валиком Пассавана), у зв’язку з чим, повітря невеличкою порцією все ж потрапляє у носову порожнину.

Риси особистості

Стійкі елементарні, індивідуальні психологічні властивості людини, що характеризують її як особистість.

Розвиток

Видозміни від простого до складного, від нижчого до вищого в наслідок накопичення кількісних змін, що зумовлюють якісні перетворення. Розрізняють онтогенез (розвиток від народження до кінця життя) та філогенез (розвиток, який відбувається під час біологічної еволюції під впливом умов життя).

Розгальмованість

Процесс, який виявляється у надмірній рухливості, метушливості, незібраності, непосидючості дитини. Психомоторна розгальмованість часто поєднується з нестійкістю уваги, відволіканням, підвищеною виснажливістю, імпульсивністю. Особливо характерна для дошкільного та молодшого шкільного віку, спостерігається у дітей з різними проявами інфантилізму, затримкою психомоторного розвитку, загальним психічним недорозвитком, тощо.

Розум

Узагальнена характеристика пізнавальних можливостей людини.

Ротацизм

Неправильна вимова звуків Р, Р'.