Головна Словник термінів
Всі терміни | По буквам: А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Я
Термін Визначення
Настрій

Відносно тривалий психічний стан душевної орієнтованості, в основі якого лежить емоція (позитивна або негативна, однак не нейтральна).

Научування

Набуття сенсомоторного й інтелектуального досвіду, нових форм поведінки; засвоєння особою, яка навчається, соціального досвіду, знань, умінь і навичок, вироблених людством протягом тисячоліть; у соціальні психології результатом научування є соціалізація особистості.

Неадекватність емоцій

Парадоксальна емоційна реакція, яка не відповідає ні силі, ні глибині подразника.

Невроз

Функціональний розлад, "зрив" вищої нервової діяльності в результаті перенапруження основних нервових процесів - збудження, гальмування та їх динаміки.

Невропатія

Стан підвищеної збудливості нервової системи у поєднанні з підвищеною виснажливістю.

Негативізм

Протидія вимогам, або немотивована відмова від контактів.

Недорозвинення мовлення

Якісно низький рівень сформованості порівняно з нормою тієї чи іншої мовленнєвої функції або мовленнєвої системи загалом.

Неуважність

Нестійкість уваги, виявляється у підвищеній реактивності на зовнішні подразнення, недостатній зосередженності на об'єкті відображення.

Норма

Узаконене встановлення, визнаний обов'язковим порядок, устрій чого-небудь. В загальній психології нормою називають міру розвитку і виявлення психічних функцій і властивостей.