Головна Словник термінів
Всі терміни | По буквам: А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Я
Термін Визначення
Егоїзм

Морально-психологічна риса особи, полягає в надмірній зосередженності на своєму "Я", замкненості у вузькому світі своєї індивідуальності.

Егоцентризм

Специфічна орієнтація духовного світу людини на саму себе, на своє "Я", небажання і невміння бачити інших людей.

Ейфорія

Підвищений настрій з відтінком благодушності, задоволення, радошів, що не відповідає ситуації і обставинам особистого життя.

Екзогенний

Стан, породжений зовнішніми причинами, що лежать за межами організму, навідміну від ендогенного.

Експліцитний

Явний, чіткий, розгорнутий, доступний зовнішньому спостереженню (на відміну від імпліцитного). Наприклад, мислення експліцитно розгортається у мовленні.

Екстеріоризація

Перехід внутрішніх мисленнєвих, психічних актів у зовнішній план, в конкретні зовнішні реакції і дії людини. Вона невіддільна від інтеріоризації, це дві співіснуючі протилежності психіки.

Електроенцефалографія

Метод дослідження біоелектричних потенціалів біострумів мозку та їхня об'єктивізація у вигляді електроенцифалограми (запис на спеціальній стрічці характерного малюнка біоелектричної активності).

Емоції

Психічні стани і процеси людини, у яких реалізуються її ситуативні переживання. Також це властивості людини, оскільки в них виявляються позитивне або негативне ставлення індивіда до самого себе, до певних об'єктів, сфер діяльності, до інших людей.

Емоційна лабільність

Коливання настрою; легкі переходи від благодушності до гнівливого чи пригніченого стану.

Емоційне спілкування

Різновид соціального спілкування, яке спирається на емоції і почуття людей.

Емоція

Особливий клас психічних процесів і станів повязаних з інстинктами, потребами й мотивами, що відображають у формі безпосереднього тимчасового переживання (задоволення, радості, страху, тощо) значущість для життєдіяльності індивіда явищ і ситуацій, які діють на нього.

Етіологія

Вчення про причини й умови виникнення хвороби, недугу, патологічного стану.