Головна Словник термінів
Всі терміни | По буквам: А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Я
Термін Визначення
Відчуття

Пізнавальний психічний процес відображення в мозку людини окремих властивостей і якостей предметів, явищ та подій, що безпосередньо діють на органи чуття.

Вербалізм

Недолік, при якому словесний вираз у дітей не відповідає конкретним поняттям та уявленням.

Виховання

Систематичне і цілоспрямоване управління процесом формування особистості.

Вищі психічні функції

Складні системні психічні процеси, що відбуваються під час розвитку людини під впливом суспільства, що забезпечують пластичність й адаптивність поводження.

Воля

Свідома саморегуляція людиною своєї поведінки і діяльності, регулююча функція мозку, що полягає в здатності активно домагатись свідомо поставленної мети, переборюючи зовнішні та внутрішні перешкоди.

Зона Верніке

Центр сприймання мовлення, який знаходиться у задньому відділі верхньої скроневої звивини лівої півкулі.