Головна Школярі

Діагностика.
Діагностичне обстеження допомагає спеціалісту виявити причину порушення мовлення, ступінь та особливості загального та мовленнєвого розвитку дитини, а також зону найближчого розвитку, що в подальшому допоможе спеціалісту побудувати індивідуальний план корекційної роботи.

Підготовчий етап до оволодіння писемним мовленням.

До формування передумов писемного мовлення можна віднести:

 • Звуковий та складовий аналіз та синтез.
 • Слухо-мовленнєва увага та пам’ять.
 • Слуховий та зоровий самоконтроль.
 • Графо-моторна навичка.
 • Зорово-моторна координація.


Корекція дисграфії.
Дисграфія – це часткове, специфічне, стійке порушення писемного мовлення, основним симптомом якого є наявність стійких помилок на письмі, не дивлячись на достатній рівень інтелектуального розвитку, регулярності навчання, а також за відсутності грубих порушень слухового та зорового аналізаторів.
Під час діагностичного обстеження необхідно виявити, який з компонентів операцій письма найбільш є утрудненим:

 1. Звуковий аналіз слова;
 2. Операція співвіднесення звука з буквою;
 3. Співвіднесення букви (графеми) з кінемою (моторним образом букви).

І що може бути причиною цього утруднення, тобто які психо-фізіологічні механізми можуть бути недостатньо розвинуті або порушені. Вже після діагностики можна визначати вид дизграфії і планувати корекційну роботу, з урахуванням індивідуальних особливостей дитини.

Корекція дислексії.

Дислексія – це часткове, специфічне порушення процесу читання, яке може проявлятись такою симптоматикою:

 1. Заміни та змішування звуків (фонетично або оптико-просторово схожих між собою).
 2. Побуквенне читання (порушення злиття звуків у склади та слова).
 3. Спотворення звуко-складової  структури слова (пропуски, перестановки звуків, складів).
 4. Порушення розуміння прочитаного на рівні слова, речення, тексту, без порушення технічної сторони читання.
 5. Аграматизми під час читання (лексико-граматичні помилки).

Необхідно виявити причину тих симптомів, які є у дитини, і під час корекційної роботи орієнтуватись, в першу чергу, на їх подолання.