Головна Ринолалія Карта обстеження дитини з ринолалією
Карта обстеження дитини з ринолалією
Субота, 02 липня 2011, 15:06

Заклад:____________________________________________________________№____________________________________________________

Дата обстеження:______________________________________________________________________________________________________

1. Загальні відомості про дитину:

 • Прізвище_________________________________________________________________________________________________________
 • Ім'я_____________________________________________________________________________________________________________
 • По-батькові_______________________________________________________________________________________________________
 • Дата народження_________________________________________________________________________________________________
 • Стать____________________________________________________________________________________________________________

Домашня адреса________________________________________________________________________________________________________

Коли вступив до закладу_________________________________________________________________________________________________

Хто видав направлення__________________________________________________________________________________________________

Хто дає дані про дитину__________________________________________________________________________________________________

 

2. Анамнестичні дані про дитину:

 • Склад сім'ї_______________________________________________________________________________________________________

Дані про батьків:________________________________________________________________________________________________________

Батько (прізвище, ім'я, по батькові, вік, освіта, професія, місце роботи)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Мати (прізвище, ім'я, по батькові, вік, освіта, професія, місце роботи)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про інших членів сім'ї

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Відношення до дитини в сім'ї________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Відношення дитини до свого дефекту_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

А) Вагітність:___________________________________________________________________________________________________________

 • Стан здоров'я матері під час вагітності________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Перенесені захворювання, токсикози_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Аборти__________________________________________________________________________________________________________
 • Викиди__________________________________________________________________________________________________________
 • Від якої вагітності__________________________________________________________________________________________________
 • Протікання пологів (нормальні, передчасні, затяжні)_____________________________________________________________________
 • Наявність пологових травм__________________________________________________________________________________________
 • Стан дитини при народженні (за шкалою Апгара)_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Б) Ранній розвиток дитини:_______________________________________________________________________________________________

 • Перший крик_____________________________________________________________________________________________________
 • Характер крику___________________________________________________________________________________________________
 • Чи були перешкоди у годуванні______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Характер ссання__________________________________________________________________________________________________
 • Чи брала дитина грудь_____________________________________________________________________________________________
 • Годування через зонд______________________________________________________________________________________________
 • Чи був застосований обтуратор______________________________________________________________________________________
 • Чи змогла дитина щільно охопити грудь (соску)________________________________________________________________________
 • Характер ковтання________________________________________________________________________________________________
 • чи вживала дитина тверду їжу_______________________________________________________________________________________
 • Чи тільки рідку____________________________________________________________________________________________________
 • Чи жувала_______________________________________________________________________________________________________
 • Чи вміла кусати___________________________________________________________________________________________________
 • Чи була асиметрія обличчя_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

В) Неврологічний статус дитини:__________________________________________________________________________________________

 • Безумовні рефлекси_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Хапання__________________________________________________________________________________________________________
 • Наявність патологічних рефлексів____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Висновок невропатолога___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Г) Фізичний розвиток____________________________________________________________________________________________________

 • Вага_____________________________________________________________________________________________________________
 • Зріст при народженні______________________________________________________________________________________________
 • Коли почала тримати голову________________________________________________________________________________________
 • Сидіти___________________________________________________________________________________________________________
 • Повзати__________________________________________________________________________________________________________
 • Стояти___________________________________________________________________________________________________________
 • Ходити___________________________________________________________________________________________________________
 • Характер рухливості дитини (активна, рухлива, вправна чи малорухлива, незграбна)__________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Чи вчасно зникли безумовні рефлекси________________________________________________________________________________
 • Які захворювання перенесла дитина__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Д) Ранній мовленнєвий розвиток:__________________________________________________________________________________________

 • Гуління__________________________________________________________________________________________________________
 • Поява і характер лепету____________________________________________________________________________________________
 • Перші слова______________________________________________________________________________________________________
 • Мова фразою_____________________________________________________________________________________________________
 • Речення_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Е) Ранній психічний розвиток:_____________________________________________________________________________________________

 • Характер ігрової діяльності дитини___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Особливості поведінки_____________________________________________________________________________________________
 • Особливості емоційно-вольової сфери________________________________________________________________________________
 • Навички самообслуговування________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Є) Клінічний діагноз (за даними медичних документів)_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Ж) Стан загальної моторики:______________________________________________________________________________________________

 • Хода дитини_____________________________________________________________________________________________________
 • Ходіння на п'ятах_________________________________________________________________________________________________
 • Ходіння на носках_________________________________________________________________________________________________
 • Як стоїть на одній нозі______________________________________________________________________________________________
 • Як стрибає_______________________________________________________________________________________________________
 • Як ходить по прямій лінії____________________________________________________________________________________________
 • Як кладе руки на пояс_____________________________________________________________________________________________
 • Як кладе руки на плечі_____________________________________________________________________________________________
 • Як піднімає руки вгору______________________________________________________________________________________________
 • Як повертає тулуб вправо, вліво_____________________________________________________________________________________
 • Яка ведуча рука___________________________________________________________________________________________________
 • Характер переключень рухів________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

З) Стан дрібної моторики:________________________________________________________________________________________________

 • Маніпулювання паличками__________________________________________________________________________________________
 • Складання піраміди, кубиків, мозаїки__________________________________________________________________________________
 • Володіння руками під час їжі________________________________________________________________________________________
 • Виконання вправ для пальців________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Виконання вправ для кистів рук______________________________________________________________________________________
 • Копіювання рухів їх координованість__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

И) Зорово-просторовий гнозис____________________________________________________________________________________________

 • Орієнтування у приміщенні__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Орієнтування у власному тілі________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Орієнтування в просторі____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

І) Будова і рухливість мовленнєвого апарата_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Ї) Детальні дані про операцію_____________________________________________________________________________________________

 • Коли____________________________________________________________________________________________________________
 • Де______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Характер операції_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • Стан після_______________________________________________________________________________________________________

Й) Стан артикуляційної моторики__________________________________________________________________________________________

Вправи:

 1. Голочка__________________________________________________________________________________________________________
 2. Лопаточка________________________________________________________________________________________________________
 3. Годинник_________________________________________________________________________________________________________
 4. Гойдалка_________________________________________________________________________________________________________
 5. Солодке варення__________________________________________________________________________________________________
 6. Грибочок_________________________________________________________________________________________________________

К) Стан мімічної мускулатури______________________________________________________________________________________________

 • В спокої_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Маскоподібне обличчя_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Виразність носогубних складок, їх симетричність________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Характер змикання губ_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Наявність гіперкінезів______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Рухливість м'язів щік, вилиць________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • В рухах
 • Посміхнутися______________________________________________________________________________________________________
 • Насупити брови___________________________________________________________________________________________________
 • Закрити одне око_________________________________________________________________________________________________
 • Поперемінне закривання очей_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Л) Загальний характер рухів артикуляційного апарату__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Як дитина виконує вправи__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Характер переключення з однієї вправи на іншу_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Плавність рухів____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Сила_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Об'єм____________________________________________________________________________________________________________
 • Утримання язика у певному положенні________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Наявність синкенизій_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Гримас обличчя__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Вільне відкривання рота____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

М) Стан дихальної функції________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

1. Тип дихання:____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Верхньо-ключичне________________________________________________________________________________________________
 • Грудне___________________________________________________________________________________________________________
 • Діафрагмальне_____________________________________________________________________________________________________

2. Стан мовленнєвого дихання________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Ритмічність________________________________________________________________________________________________________
 • Темп_____________________________________________________________________________________________________________
 • Плавність_________________________________________________________________________________________________________
 • Глибина__________________________________________________________________________________________________________
 • Подовженість______________________________________________________________________________________________________
 • Сила_____________________________________________________________________________________________________________
 • Частота__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Диференціація носового і ротового дихання___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Тривалість видиху________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Узгодженість роботи дихальних м'язів________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Говорить на видосі________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

7. Говорить на вдосі_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

8. Причини порушення мовленнєвого дихання (неврологічні дані)___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Н) Стан голосової функції_________________________________________________________________________________________________

Характеристика просодики:_______________________________________________________________________________________________

1. Інтонація_______________________________________________________________________________________________________

 • Нормальна________________________________________________________________________________________________________
 • Монотонна________________________________________________________________________________________________________
 • Скандована________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Тембр__________________________________________________________________________________________________________

 • Нормальний_______________________________________________________________________________________________________
 • Глухий___________________________________________________________________________________________________________
 • Хрипкий__________________________________________________________________________________________________________
 • Здавлений________________________________________________________________________________________________________
 • Гугнявий__________________________________________________________________________________________________________
 • Безбарвний_______________________________________________________________________________________________________
 • Непостійний_______________________________________________________________________________________________________
 • Неприємний_______________________________________________________________________________________________________
 • Неприродній______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Модульованість__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Сила___________________________________________________________________________________________________________

 • Нормальний_______________________________________________________________________________________________________
 • Слабкий__________________________________________________________________________________________________________
 • Затухаючий_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Висота_________________________________________________________________________________________________________

 • Високий__________________________________________________________________________________________________________
 • Низький__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Стан голосу під час сміху___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Стан голосу під час плачу___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

О) Загальна характеристика_______________________________________________________________________________________________

 • Гучний___________________________________________________________________________________________________________
 • Дзвінкий__________________________________________________________________________________________________________
 • Високий__________________________________________________________________________________________________________
 • Переривчастий____________________________________________________________________________________________________
 • Низький__________________________________________________________________________________________________________
 • Вичерпний________________________________________________________________________________________________________
 • Незалізований_____________________________________________________________________________________________________
 • Безбарвний_______________________________________________________________________________________________________

П) Емоційність мовлення_________________________________________________________________________________________________

 • Уповільнене_______________________________________________________________________________________________________
 • Змазане__________________________________________________________________________________________________________
 • Зрозуміле_________________________________________________________________________________________________________
 • Незрозуміле_______________________________________________________________________________________________________
 • Скандоване_______________________________________________________________________________________________________
 • Затухаюче________________________________________________________________________________________________________

 

Стан імпресивного мовлення

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

1. Чи розуміє дитина звернене мовлення_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Стан фонематичних процесів

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Фонематичне сприймання__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Фонематичне уявлення____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • фонематичний аналіз______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Фонематичний синтез_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

С) Стан експресивного мовлення

 

Звуковимова

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Обстеження складової структури слів

1. Односкладові________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Двоскладові__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Трискладові_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Чотирискладові_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Стан словника

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Стан граматичної системи словозміни

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Стан граматичної системи словотворення

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Синтаксис

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Стан зв'язного мовлення

1. Скласти речення за картинкою__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Скласти речення за сюжетним малюнком_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Скласти розповідь за сюжетним малюнком________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Скласти речення за серією сюжетних малюнків_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Скласти речення за опорними словами___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Переказати текст_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

7. Обсяг знань і уявлень про оточуючу дійсність______________________________________________________________________________

 • Орієнтування в часі________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Як дитина спілкується______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • взаємовідносини в колективі_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

8. Розуміння тексту_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Чи відповідає на питання___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Чи може розповісти казку___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Стан читання

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Чи вміє читати____________________________________________________________________________________________________

1. Швидко_____________________________________________________________________________________________________________

2. Плавно_____________________________________________________________________________________________________________

3. Виразно_____________________________________________________________________________________________________________

 

Стан письма

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • Переписати текст_________________________________________________________________________________________________
 • Написати під диктовку_____________________________________________________________________________________________

Висновок: психологічних особливостей дитини______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Логопедичне обстеження (загальний висновок)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити