Головна Ринолалія
Особливості просторового мислення у дітей із вродженим незрощенням губи та піднебіння старшого дошкільного віку

 

Нині ця проблема набула особливого значення, що зумовлено наступними обставинами:

-збільшенням в останні роки народжуваності дітей із незрощеннями верхньої губи та піднебіння як в Україні, так і в інших країнах світу;

-зниженням рівня здоров'я дітей із вродженими вадами губи та піднебіння, підвищення захворюваності серед них;

-недостатністю вивчення проблеми психологічного статусу дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння;

-недостатністю даних про вивчення психологічних особливостей, пізнавальних процесів дітей із зродженими незрощеннями губи та піднебіння;

-відсутністю даних про готовність дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння до навчання у школі.

 

 
Проблеми корекції мовленнєвого розвитку дітей із вродженим незрощенням губи і піднебіння в системі комплексної реабілітації
Субота, 03 березня 2012, 19:33

Сучасний етап розвитку теорії і практики окремих медичних галузей, корекційної педагогіки, логопедії, нейролінгвістики, спеціальної психології, нейропсихології характеризується об'єднанням наукових пошуків і зусиль, посиленою увагою до поглибленого вивчення специфіки загального, психічного і, зокрема, мовленнєвого розвитку дітей з вадами психофізичного або розумового розвитку для забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку кожної дитини, враховуючи її психофізіологічні особливості, потенціальні можливості, здібності, інтереси тощо.

 
Методики до- та післяопераційного логопедичного навчання дітей із вродженими незрощеннями піднебіння
Понеділок, 27 лютого 2012, 19:12

 

У центрі лікування дітей із вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки МОЗ України проведене логопедичне навчання понад 2 тисяч малюків, яких прооперували з приводу вроджених незрощень піднебіння. До хірургічного відновлення та в післяопераційний період з дітьми займається логопед.

 

 
Ефективність логопедичного навчання за раннього хірургічного відновлення піднебіння
Понеділок, 27 лютого 2012, 19:03

Останнім часом в Україні значно зменшилася народжуваність. Відповідно менше стало й дітей з не-зрощенням верхньої губи та піднебіння, хоча співвідношення їх до всіх інших малюків залишається сталим (1 : 600 — 1 : 700).

Важлива роль основних спеціалістів, що беруть участь у комплексному лікуванні таких дітей. Залежно від віку дитини, її соматичного стану, виду дефекту та інших обставин на кожному з етапів лікування визначальними можуть бути дії і хірурга, й ортодонта, і логопеДа. Саме своєчасна і кваліфікована допомога кожного з них забезпечує успіх ранньої соціальної та медичної реабілітації таких хворих.

 

 
Відкрита органічна ринолалія (визначення, причини, класифікація)
Понеділок, 26 вересня 2011, 23:50

Ринолалія - це порушення тембру голосу і звуковимови, обумовлене анатомофізіологічними дефектами мовленнєвого апарату.
При ринолалії артикуляція звуків, фонація істотно відрізняються від норми. При відкритій формі ринолалії ротові звуки набувають назальності. Найпомітніше змінюється тембр голосних і та у, при артикуляції яких ротова порожнина найбільше звужена. Найменший назальний відтінок має гласний а, оскільки при його вимові ротова порожнина широко розкрита.

 
Агреговані результати дослідження функціональної системи мови та мовлення дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння
П'ятниця, 16 вересня 2011, 11:28

Масштабність та складність проблеми розвитку дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (ВНГП) зумовили потребу в міждисциплінарному комплексному медико-психолого-педагогічному дослідженні їх мовленнєвого та психічного розвитку з урахуванням стану психомовленнєвого розвитку, вікових показників, структури анатомічного дефекту, етапів лікування та логопедичної корекції.

 
Карта обстеження дитини з ринолалією
Субота, 02 липня 2011, 15:06
 
Ринолалія. Причини, механізми, основні форми порушення
Понеділок, 06 червня 2011, 15:39

У класифікації численних мовленнєвих розладів ринолалія виступає самостійним мовленнєвим порушенням, оскільки вона відрізняється серед інших своєрідним комплексом симптомів. Ринолалія (від гр. rhinos - ніс, Lalia - мова) - це порушення як тембру голосу, так і звуковимови, обумовлене анатомо-фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату.