Головна Постановка звуків вимови звука “ч” та його автоматизація
вимови звука “ч” та його автоматизація
Четвер, 26 травня 2011, 13:13

Формування правильної вимови звука “ч” і введення йо­го в закритий склад, слова з цим складом; розвиток фонематичного слуху»


Мета.

Вчити дітей правильно вимовляти звук “ч”, розвивати фо­нематичне сприймання, логічне мислення.

Обладнання. Дзеркало, розрізна азбука.

Хід заняття

І. Розвиток фонематичного сприймання. Визначення наявності звука "ч" серед інших звуків і складів.

Логопед називає звуки і склади: т, р, ч, к, н, пі, л, м, ач, ар, ап, ун, оч, ра, ни, чу, ча. Діти, почувши звук “ч” плес­кають у долоні або піднімають сигнальний прапорець.

Визначити наявність звука "ч" серед слів /реакція дітей - підняти прапорець або руку/. Млин, сік, стіл, бочка, кран, піч, дочка, вікно, дошка, учи­тель, кішка, ручка, чайник, книжка, чайка, чашка.


ІІ. Формування вимови звука "ч"


Спочатку звук вимовляє логопед, потім діти /по черзі/. Логопед відзначає помилки і нагадує, що для правильної вимови звука "ч" треба підняти кінчик язика до передньої частини піднебіння і вимовляти два звуки разом "тш" - "ч". Логопед показує на собі пе­ред дзеркалом, утримуючи артикуляцію цього звука, потім по черзі його вимовляють діти.


Гра "Поїзд".

Логопед показує червоний прапорець - діти шику­ються один за одним, жовтий - беруть один одного за лікоть, зеле­ний - поїхали: ч-ч-ч. Далі логопед разом з дітьми розбирав і дає характеристику звука. Він складається з двох звуків: "тш", називається шиплячий африкат. У вимові беруть участь язик і передня частина піднебіння - передньоязичний, при вимові язик спочатку змикається з передньою частиною піднебіння, потім утворюється щілина між язиком і підне­бінням - зімкнено-щілинний» твердий: перевіряємо вібрацію голосо­вих зв’язок, не вібрують - глухий. При вимові є перешкоди - приго­лосний. Підкреслені слова записують на дошці. Вимовляти хором цей звук, перевіряючи видих теплого струменя повітря. Логопед пропонує додати спереду голосний "а" -"атш" (о, у, и). Отримали склади: ач, оч, уч, ич. Скласти їх з розрізної азбуки, прочитати, проаналізувати перший і другий звуки.


ІІІ Уведення звука в слова із закритим складом.


Діти розкладають розрізні малюнки з закритим складом :

тягач             тачка               пічка
м’яч              мачта              аптечка
обруч           бочка               ручка
ткач              вудочка          авторучка
річка


Діти називають малюнки відображено за логопедом, підкреслені слова аналізують. Визначити, місце звука "ч" у цих словах.


ІV. Закріплення вимови слів.


Гра "Що я задумала"?

Логопед загадує один із малюнків, діти по черзі їх називають. Той, хто вгадає, отримує фішку. Виграє той, у кого більше фішок.V. Розглянути малюнок. Прочитати слова – назви предметів. Скласти три словосполучення. Назвати слова - назви пред­метів, що звучать однаково, а означають різне (омоніми). Скласти з ними речення.


VI. Розвиток логічного, мислення. Відгадати загадки, проаналі­зувати слова-відгадки.

Б’ють - не плаче, вгору скаче,
і ніхто йому і одначе,
не сказав хоч раз "пробач",
бо на те і є він ... (M’яч.)


Тече, тече -
не витече,
біжить, біжить -
не вибіжить. (Річка)


Невеличкі дві хатини,
в них м’які і теплі стіни.
По п’ять братиків малих
прожива в хатинах тих. (Рукавички.)


І не сонце, і не місяць, а світить ясно, як удень. (Лампочка.)


Держиться за проводи,
Бігає туди - сюди,
А за ним з десяток
Близнюків - маляток. (Електричка)
Що за птиця долетіла до Місяця? (Космічна ракета.)


VІІ. Підбиття підсумків заняття, оцінювання роботи дітей.


VШ. Домашнє завдання: повторити звук "ч", склади, слова, вив­чені на занятті.


Заняття 2


Зміст. Закріплення вимови звука "ч" у прямому складі і в сло­вах, розвиток фонематичного слуху.

Мета. Вчити правильно вимовляти звук "ч", розвивати фонематич­на сприймання, зорову пам’ять і логічне мислення.

Обладнання. Дзеркало, дидактичний матеріал (альбом 2), роз­різна азбука, таблиця складів.


Хід заняття

I.
а) Повторення правильної артикуляції звука "ч" (кінчик язика в гору, змичка - "т", щілина - нш") Повторення складів ач, оч, уч, ич.

Перевірка домашнього завдання. Діти самостійно називають ма­люнки попереднього заняття. Вимова оцінюється.

б) Вивчити чистомовки:

Ач, ач, ач - у мене калач.
Іч, іч, іч - на дворі ніч.
Юч, юч, юч - дай мені ключ,
Ачка, ачка, ачка - на болоті качка.
Очка, очка, очка - гарна в мами дочка.
Учка, учка, учка - маленька онучка.


II. Подача і закріплення нового матеріалу.

Учні складають склади ач, оч, уч, ич  із розрізної азбуки. Ви­значають, який пертий, другий звук (буква) в цих словах. Пропонують дітям поміняти місцями букви, читають цей склад, аналізують його (ач-ча, оч-чо, уч-чу, ич-чи.)

Виставляють таблицю складів і читають її:


ча-чо-чу-чи    .
чо-чу-ча-чи
чу-чи-чо-ча


Називають слова з цими складами:

чай              чайка      рукавичка
чайник        чашка


Діти повторюють за логопедом слова відображено.


ІІІ. Гра "Що заховано?"

Діти заплющують очі. Логопед накривав один-три малюнки. Діти вгадують, то заховано, отримують фішку. Називають відображено один за одним слова:


вовченя         бичок             галченя
учитель         льотчик         гачок
читальня       гречка            хлопчик
рябчик


З підкресленими словами проводять словникову роботу. Визначити місце звука "ч" (який по порядку) в кожному слові. Діти дають повні відповіді на запитання до цих слів, стежачи за вимовою.

Які з цих слів означають назви професій?

Слова, які означають професію: учитель, льотчик.

Які з цих слів означають назви тварин, птахів?

Тварин: вовченя, бичок; птахів: галченя, рябчик.


IV. Скласти із слів речення.


На, чайник, стоїть, гарячий, плиті.
Подарували, червону, Марійці» стрічку.
Чашки, ложечки, біля, поклади.
Швидше, човен, течією, за, пливе.
Годує, дівчинка, курча.


V. Вивчити скоромовки:


В чаплі 
чорні черевички,
чапля чапа
до водички.

Чиєсь чудне чучело очам надокучило!


VI. Розвиток логічного мислення.


Відгадали загадки, проаналізувати слова-відгадки.


Обидва схожі, як брати,
завжди удвох, куди б не йти   .  .
під ліжком, це коли всі сплять,
і під столом, коли їдять. (Черевички)


По воді плаває, по землі ходить,
а з дому не виходить. (Черепаха.)


З горячого колодязя
через ніс водиця ллється. (Чайник)


VІІ. Підбиття підсумків заняття, оцінювання роботи учнів.


VІІІ. Домашнє завдання: вивчити скоромовку і олова, опрацьовані на занятті.     


Заняття 3


Зміст. Закріплення вимови звука "ч" у прямому складі, словах, реченнях; розвиток фонематичного слуху.

Мета. Вчити правильно вимовляти звук "ч", розвивати фонематич­не сприймання, уявлення і навички звуко-буквеного аналізу слів, зо­рову пам’ять і логічне мислення.

Обладнання. Дидактичний матеріал, розрізна азбука, доміно на "ч".


Хід заняття

І. Діти вимовляють ізольовано звук "ч", співають оклади на мотив приспіву пісні "Хай завжди буде сонце!":


ча-ча-ча    ча-ча-ча-ча
чу-чу-чу    чу-чу-чу-чу
чи-чи-чи    чи-чи-чи~чи
чо-чо-чо    чо-чо-чо-чо


ІІ Перевірка домашнього завдання.


ІІІ. Подача і закріплення нового матеріалу.


1. Логопед називає слова в однині, а діти у множині:


жук-рогач - жуки-рогачі
обруч-обручі
калач-калачі
м’яч – м’ячі
приймач – приймачі
ткач - ткачі
ніч - ночі
піч - печі
річ – речі
ключ – ключі


Який останній звук у вимовлених мною словах? У вимовлених вами словах?


2. Розглянути малюнки. Назвати кожний предмет і скласти три речення зі словом ключ (від дверей, нотний.)


3. Назвати малюнки:


чемодан            ключ               чотири
чорнило            чорниці           печиво
черв’яки           черепаха
панчохи

4.
а) Подивитись і запам’ятати назви малюнків із звуком "ч" на початку слова. Виграє той, хто більше запам’ятав слів і пра­вильно їх назвав.

б) Запам'ятати слова із звуком "ч" у середині слова, а потім в кінці слова


5. Скласти з розрізної азбуки слово чемодан поділити його на склади.


6. Кожному учневі дають два-три малюнки і пропонують скласти з назвами зображених на них предметів речення. Виграє той, у чиєму реченні більше слів зі звуком "ч".


7. Доповнити речення словами.


Учитель читає ...
Увечері затопили…
Хлопчик чистить…
Дівчинка несе…        
Тече невеличка…
Хлопчик приїхав на невеликому…

(Річка, черевики, човен, піч, речення, м’яч.)
8. Вивчити чистомовки і вірші.

Діти слухають читання логопеда, вибирають і називають слова із звуком "ч", потім повторюють хором та індивідуально.


Ча-ча-ча - у мене нема м’яча
Чу-чу-чу - яблука мочу.
Чі-чі-чі - дай мені ключі.
Чи-чи-чи - трохи помовчи.


Чапля   

Чубата чапля чваньковита
Через болото йде одна.
Чомусь з журавликом дружити
не хоче чапелька чудна.


9. Доміно на звук "ч".


IV. Розвиток логічного мислення.


Відгадай: скільки буде?
По дорозі цуцик біг,
Скільки цуцик має ніг?
Почали усі лічити.
Десять вийшло у Микити.
А Федько сказав усім:
-Цуцик ніжок має сім.
Ще лічила довго Люда:
- Дві та дві - це ж скільки буде? (Чотири.)


Я у батька третій син, а дітей у нього сім, маю четверо сес­тер, звуть усі мене . .(Четвер.)


V. Підбиття підсумків заняття, оцінювання роботи дітей.


VI. Домашнє завдання: вивчити чистомовку або вірш "Чапля".


Заняття 4


Зміст. Закріплення вимови звука "ч" під час читання, переказу, в іграх, розвиток фонематичного слуху.

Мета. Вчити правильної вимови звука "ч", розвивати фонематичне сприймання.

Обладнання. Текст оповідання, написаний на плакаті, сигнальні прапорці.

Хід заняття


І. Повторення правильної артикуляції звука "ч", вимова складів з ним. перевірка домашнього завдання.


ІІ. Переказ оповідання.


Чотири метелики


Була весна. Яскраво світило сонечко. На лузі росли гарні квіточки. Над ними літали метелики. Один був жовтий, другий - черво­ний, третій - чорний, а четвертий - біленький. Та ось прилетів на луг великий чорний птах. Злякалися метелики і посідали на квіточ­ки. Біленький метелик сів на білу квіточку ромашки. Червоний сховався на червоній гвоздичці»Жовтенький метелик присів на жовтій кульбабі, а чорний сів на сучок дерева. Опустився чорний птах шукати метеликів» а навколо - тільки різні квіточки рябіють.


Логопед читає оповідання, а діти, почувши олово з звуком "ч", піднімають сигнальні прапорці. Переказ за запитаннями самостійно.


ІІІ. Вивчити вірш, скоромовки.


Научала мама Тоню:
"Чепурушкою будь, доню,   
Заплітай сама косички,
Не заляпуй черевички..."


Курличі курличуть,
курличаток кличуть:
Курли, курличеньки,
до річеньки, до річеньки!


Чом грачиха,
Чом грачата
почали чимдуж кричати?


Логопед читає, пояснює підкреслені .слова.


IV. Відповісти на запитання.


Хто навчає учнів в школі?
Що довше взимку, день чи ніч?
Якого кольору вугілля?
Коли надворі починає темніти?
Якого кольору суниці?
Яким повинен бути учень?
(Чесним, учитель, ніч, червоний, чорне, увечері)


V. Розвиток логічного мислення. Переставте букви так, щоб вийшло нове слово: курча - ручка,

Розв’язати кросворд.

На дошці записані слова: ніч, овоч, читач, трубач, чемодан, чоботи, чабан, черепаха, чай, чайка, чайник. Відгадати і записати слова.
Шаради складів.

Логопед називає слова, зазначаючи, які склади цих слів треба брати, щоб утворити нове слово:
1) перші склади слів: черемха,   редиска, вигін, кипіти (чере­вики);
2) перші склади слів: червень і гора, другий склад слова новий (черговий);
3) перший склад слова пекар/ другий склад слова учителька, перший - слова вода (печиво).


Гра "За алфавітом". Логопед вивішує таблицю з алфавітом і пи­ше на класній дошці кілька слів цифрами або показує цифри на карт­ках. Кожна цифра відповідає порядкові, місцеві букви в алфавіті: а-1, б-2, в-3, г-4, д-5 і т,д. Наприклад, слово "черевики" цифра­ми пишеться:
27,6, 20, 6, 3, 10, 14, 10. Виграє той, хто першим правильно напише всі слова буквами,


27, 6, 20, 4, 18, 3, 10, 13 (черговий)
23, 27, 10, 22, 6, 15, 32 (учитель)
27, 6, 20, 6, 16, 25, 1 (черемха)
27, 6, 22, 3, 6, 20 (четвер)
27, 6, 20, 6, 28, 17, 31 (черешня)
27, 18, 22, 10, 20, 10 (чотири)
27, 6, 20, 3, 18, 17, 10 (червоний)


VІ. Лото антонімів. На картках в учнів написано по 6-8 слів. Логопед читає слова з своїх карток, учні закривають слова-антоніми. Наприклад, коли логопед читає слово добрий. то на картках закривають слово злий. Білий - чорний, сміх - плач, свіжий - черствий, успіх - нев­дача, неук - вчений, працьовитий - ледачий, ранок - вечір, день - ніч, ганьба - честь.


VII. Підбиття підсумків заняття, оцінювання роботи дітей.


VIII. Домашнє завдання: переказувати оповідання "Чотири метели­ки" або вивчити віршик, скоромовку.


 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити