Головна Логопедам-практикам Використання інтерактивної дошки на заняттях у групі з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення
Використання інтерактивної дошки на заняттях у групі з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення
Вівторок, 10 травня 2011, 16:03

Працюючи з дітьми, які мають фонетико-фонематичне недорозвинення мов­лення (ФФНМ), педагоги усвідомлюють, що перед ними малюк, який збирається до школи. А отже, дитина, яка вміє самостійно мислити, працювати, творчо розмірко­вувати, висловлюватися. Окрім безпо­середніх завдань, які постають перед лого­педом (подолання вад звуковимови, розви­ток фонематичних процесів, удосконалення граматичної будови мовлення тощо), мають місце й більші нагальні потреби. Дошкіль­никові потрібні не лише міцні навички читання та письма, а й чіткі знання структури мови і звукової будови слова.


Засвоєння звукової структури слова, поняття «звуки» дається малюкам нелегко. Щоб матеріал був доступним, його необ­хідно зробити цікавим. Тому варто нама­гатися використовувати наочні методичні прийоми, аби «сухий» дидактичний матеріал захопив дітлахів, викликав бажання вправлятися в звуковимові, визначати голосні та приголосні звуки, м'які та тверді приголосні, складати схеми слова тощо. Саме у цьому нам і може стати в нагоді інтерактивна дошка як одна з інноваційних технологій у галузі освіти та, зокрема, дефектології. Дошка дає можливість яскравого унаочнення дидактичного матеріалу, робить його максимально наближеним до предметів дійсності, викликає живий інтерес та зацікавленість дітей навчальним матеріалом. Разом з тим, діти мають можливість безпо­середнього контакту та вільного мані­пулювання літерами рідної мови та іншими графічними зображеннями, а також у доступній формі навчатися правильно «матеріалізувати» слова за допомогою умовних символів.


Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови (іnter — взаємний, асt - діяти). Інтерактивне навчання - діалогове навчання, під час якого здійснюється взаємодія педагога (у даному випадку логопеда) та дитини. Мета інтерактивного навчання — створення комфортних умов навчання, за яких дитина відчуває свою успішність, інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним освітній процес. Використовуючи елементи деяких інтерактивних методик на занятті у групі ФФНМ, логопед повинен намагатися:


  • залучати до роботи усіх дітей групи;
  • вчити дітей працювати в команді;
  • формувати доброзичливе ставлення до опонента;
  • створити «ситуацію успіху»;
  • формувати навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтер­нативне рішення проблеми.

 Автор: Старовойтенко О. І.,
вчитель-логопед
школи-дитячого садка «Ольвія»