Головна Логопедам-практикам Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей дошкільнят
Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей дошкільнят
Вівторок, 10 травня 2011, 16:00

Один з видів роботи, що захоплює дітей і сприяє подоланню фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення - театралізована діяльність. Педагоги ШДС «Ольвія» використовують різних ляльок пальчикового театру, а також деякі іграшки. Малюкам цікаво, щоб вони були присутні на заняттях за різних мовних режимів. За допомогою ляльок дошкільнята самостійно коригують власну вимову, її темп, ритм.

 

Увесь педагогічний процес у групі з театралізованою діяльністю зорієнтований на виховання в дітей творчих здібностей, інтересу до прекрасного в природі, побуті. Разом з тим важливо, щоб театрально-ігрова діяльність зберігала безпосередність дитячої гри, яка, власне, ґрунтується на імпровізації. Знайомлячи дитину зі світом краси й гармонії — світом мистецтва, пробуджуючи в ній бажання займатися різними видами художньо-естетичної діяльності, ми вирі­шуємо важливе освітньо-виховне завдання. Пріоритетний напрям у роботі ШДС «Ольвія» — поетапне формування та роз­виток творчих здібностей дошкільнят засо­бами театру в різних видах діяльності. Ігровий театр для малят цікавий і повчальний. Діти охоче відповідають на запитання ляльок, виконують їхні прохання, дають поради, перевтілюються в той чи інший образ. Вони сміються, коли весело персонажам, сумують разом з ними, попе­реджають про небезпеку й завжди готові їм допомогти.


Вплив на дитячу особистість театра­лізованих ігор значний і різноманітний. їхні тематика й зміст мають, насамперед, мораль­не спрямування. Ми дуже ретельно добира­ємо художні твори, за змістом яких прово­дяться ігри. Головна вимога: вони мають бути повчальні, щоб дошкільнята вчилися об'єктивно оцінювати вчинки персонажів, робили самостійні висновки, набували необхідних знань. Водночас, готуючи разом із дорослими атрибути та декорації, діти виховуються естетично й емоційно. Залучаючись до театралізованих ігор, діти вчаться імітувати характерні рухи казкових персонажів; осягають художньо - образні виражальні засоби - інтонацію, міміку, пантоміму; вдосконалюють вокальні вміння; розвивають творчу самостійність у відтворенні образу. Педагоги школи усвідомлюють: для забезпечення творчих проявів дитини в різних видах діяльності, треба збагатити її життєвий досвід яскравими мистецькими враженнями, сформувати необхідні знання та вміння. Саме тому важливо змалку залучати дітей до літератури, театру, музики. Музичний супровід - невід'ємна скла­дова театралізованих ігор. Музика допомагає дітям передавати характер дійових осіб, підказує зміну дій, появу іншого персонажа. Під неї герої співають і танцюють.
Автор: Сірик Н. В.,
вчитель-логопед
школи-дитячого садка «Ольвія»