Головна Логопедам-практикам
Сім законів ефективного навчання іноземної мови
Четвер, 14 березня 2013, 13:40

Сучасні підходи до навчання дошкільнят іноземної мови, що відповідають вимогам Базо­вої програми та принципам організації цієї роботи, сформулювала у вигляді “семи законів” і обґрунтувала Тетяна ШКВАРІНА, доц. каф. англійської мови Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини.

 
Рефлексія як інструмент професійної діяльності логопеда в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку
П'ятниця, 27 квітня 2012, 20:35

Для підвищення професійної майстерності, у напрямку ії адекватності сучасним вимогам індивідуально-орієнтованого підходу, важливим для логопеда стає здатність до подолання утруднень за рахунок активізації внутрішніх ресурсів, тобто процес усвідомлення логопедом ефективності/неефективності своєї професійної діяльності (рефлексія). Ефективність вирішення педагогічних і корекційних завдань визначається багатьма факторами, у тому числі рефлексією. У науковій літературі під рефлексією розуміється форма теоретичної діяльності, спрямована на осмислення своїх власних дій і переконань, що і є підґрунтям діяльності. Субетто у своїй книзі «Несвідоме. Архаїка. Віра» відзначав що: «Реалізація компетенції і компетентності є рефлексивна системогенетика".

 

 
Використання масажу в логопедичній роботі
Субота, 31 березня 2012, 22:27

Протягом останніх років спостерігається значне збільшення кількості дітей із мовленнєвими порушеннями, які потребують логопедичної допомоги. Серед них велика кількість вад звуковимови, які можуть мати як органічний, так і функціональний характер, причиною яких виступають мовнорухові розлади різного ступеню тяжкості. Рухові порушення артикуляційного апарату є однією з основних причин формування правильної вимови у дітей. У зв'язку з цим у логопедичній роботі необхідно використовувати масаж артикуляційного відділу верхнього кінця мовно-рухового аналізатора, зокрема найбільш рухомих його частин: м'язів обличчя та язика.

 

 
Інформаційно-комунікаційні технології в корекційній педагогіці
Вівторок, 06 березня 2012, 15:12

Вивчення та удосконалення можливостей існуючих програмних засобів призвело до ефективного їх використання в діагностиці, корекції та навчанні дітей і підлітків з особливими потребами. Останнім часом інформаційно-комунікаційні технології найчастіше використовуються у спеціальній освіті як ефективний засіб індивідуалізації процесу навчання. З цією метою використовуються комп'ютерні програми розраховані для навчання дітей з різними порушеннями розвитку, а також моделі адаптованих комп'ютерних програм створених для загальноосвітньої школи. Використання останніх, потребує розробки дефектологами спеціального методичного підходу, що враховує загальні закономірності і специфічні особливості дитини.

 

 
Співпраця вчителя-логопеда з батьками. Молодша логопедична група для дітей із ЗНМ
Вівторок, 06 березня 2012, 14:59

Сім'я та дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу — два важливі, тісно взаємопов'язані між собою інститути соціалізації дитини, в яких відбувається становлення та формування повноцінної гармонійної особистості. Саме потребами сьогодення зумовлена необхідність якомога тісніше поєднувати родинне й суспільне дошкільне виховання.

 

 
Новітні засоби корекції та розвитку мовлення у учнів із ТВМ
Понеділок, 05 березня 2012, 15:22

Проблемі розвитку мовлення та пошуку ефективних шляхів підвищення засвоєння мовних знань і мовленнєвих умінь учнів з тяжкими вадами мовлення (ТВМ) завжди приділялась значна увага. Сучасні дослідники В. Тарасун, М. Шеремет, Н. Чередніченко, М. Шевченко та багато інших, вказуючи на особливості психофізичного розвитку дітей з ТВМ, визначають своєрідність формування їхніх мовленнєвих висловлювань. Серед психологічних особливостей цієї категорії учнів дослідники виділяють нестійку та слабку спрямованість уваги щодо мовленнєвих явищ; недостатній розвиток логічного мислення; низький рівень самоконтролю.

 

 
Перший досвід, або як адаптуватися в школі вчителю-новачку
Вівторок, 21 лютого 2012, 21:44

Просто справити позитивне враження — надто мало. Адже молодий спеціаліст іде до школи не для того, щоб красуватися на подіумі. Він поринає у вир пристрастей, який потребуватиме адекватного і митгєвого реагування. Якщо ігнорувати ці вимоги — зовнішній лиск злетить з неофіта «як білий з яблунь дим» — в ліпшому випадку, залишаючи розчарування, а роздратування й зневагу — в гіршому. Ми пишемо це не для того, щоб налякати початківців. Просто хочемо застерегти їх від помилок.

 

 
Інтерактивні форми роботи з педагогами
П'ятниця, 17 лютого 2012, 22:06

Впровадження Базової програми "Я у Світі" вимагає від педагогів високого рівня знань, умінь, нетрадиційних підходів до виховання малюків, а також соціально-педагогічної компетентності.

Соціально-педагогічна компетентність педагога передбачає вміння розуміти можливості та потреби кожної дитини, організовувати навчально-виховну діяльність грамотно й послідовно, орієнтуючись на особистість дитини, створювати для кожного малюка психологічні умови, в яких би він почувався впевнено, міг проявляти і розвивати всі свої можливості.

 

 
Домашні завдання для тат і мам. Корекційно-розвивальний проект
Четвер, 16 лютого 2012, 21:55

Повноцінний розвиток усіх засобів мовлення та його головних функцій у період дошкільного дитинства — фундаментальна основа збереження нервово-психічного здоров'я та соціалізації дітей, успішного становлення їхньої навчальної діяльності. Ключові позиції в організації корекційно-виховної роботи в дошкільному закладі належать логопедові та педагогічному колективу. Проте ефективність цього процесу невід'ємно пов'язана з умінням педагога залучити до формування мовленнєвої та життєвої компетентності дітей родину.

Пропонований проект містить матеріали щодо формування у батьків інформаційної готовності до участі в корекційному процесі, методичні рекомендації щодо створення мовленнєвого середовища та організації занять з дитиною вдома за рекомендаціями логопеда.

 

 
Використання логоритмічних прийомів у корекційній роботі (початкова школа)
Четвер, 16 лютого 2012, 21:13

Молодший шкільний вік є сензитивним для розвитку сприймання, що слугує формуванню пам'яті, мислення, уваги. В основі розвитку вищих функцій лежить складний процес інтеграції зовнішнього світу у внутрішній. «Розвиток сприйняття різної модальності створює ту первинну базу, на якій починає формуватися мова» (Я С. Виготський). Тому за різноманітних порушень бажано особливу увагу приділяти розвитку сприйняття.

Недоліки загальної і мовленнєвої моторики виправляємо засобами логоритміки.

Логоритміка — це низка вправ, завдань, ігор, що поєднує в собі музику і рухи, музику і слово, музику, слово і рухи. І все це спрямоване на виконання корекційних, освітніх та оздоровчих завдань.

 

 
«ПочатокПопередня1234НаступнаКінець»

Сторінка 1 з 4