Головна Лексика
Формування образного мовлення у дітей із ЗНМ
Неділя, 04 березня 2012, 22:50

Збагачення лексичного запасу відбувається в процесі активного пізнання дитиною навколишнього світу. Формування лексичної компетентності передбачає збагачення словника дітей образними виразами з художніх текстів — приказками, фразеологічними зворотами, метафорами, епітетами, порівняннями. Метафоричність та експресивність, притаманні фразеологізмам, приказкам, прислів'ям, роблять мову не лише яскравішою, живішою, а й виховують у малюків любов до краси рідної мови, сприяють формуванню громадянських почуттів. Учені   (Г. Люблінська, Г. Леушина, С. Рубінштейн) вказують на існування зворотного зв'язку між виразністю мовлення дошкільників і загальним рівнем володіння мовою. Якщо в молодшому дошкільному віці засвоєння виразності мовлення здійснюється шляхом наслідування дорослих, то формування цієї якості мовлення у старших дошкільників потребує цілеспрямованого спеціального навчання. Така необхідність обумовлюється тим, що у середньому і старшому дошкільному віці спостерігається зниження імпульсивності дитячих емоцій. Крім ситуативного, дитина поступово опановує більш складне контекстове мовлення. Це значно знижує виразність мовлення у старшому дошкільному віці.

 

 
Корекційна логопедична робота по формуванню лексичної семантики у дітей з ЗНМ
Середа, 28 вересня 2011, 00:38

Основними напрямками роботи по збагаченню та розвитку лексики є такі:
1. Розвиток обсягу та якості номінативного словника. При цьому пропонуються завдання, спрямовані на актуалізацію словника, що є у дитини, а також на знайомство з новими словоформами, виділення спільних і відмінних ознак в серії зображених предметів. Наприклад, що спільне між сорочкою та футболкою. При цьому слова узагальнюються за одним поняттям (гарячий чай - холодний чай), розвивається навичка і подвійного узагальнення (сире (вологе) повітря - сирий (непропечений) хліб.

 
Корінь слова
Вівторок, 20 вересня 2011, 00:17

Мета: уточнити поняття про корінь слова, спільнокореневі слова; вчити виділяти корінь в словах і підбирати спільнокореневі слова; збагачувати словниковий запас; розвивати увагу, мислення, корегувати ці процеси.

Обладнання: "дерево слів", фішки, індивідуальні картки, сюжетні малюнки, картки із словами для гри.

 
Особливості образного мовлення в дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
П'ятниця, 16 вересня 2011, 18:11

Образність і виразність мовлення дають можливість глибше розуміти дійсність, думки і почуття людей та виявляти активність. Л. Рубінштейн зазначав, що емоційність і виразність мовлення — це одна з найважливіших його функцій, оскільки повніше розкриває стан і світогляд людини, її ставлення до навколишньої дійсності.

 
Формування образного мовлення у дітей із ЗНМ
П'ятниця, 16 вересня 2011, 11:57

Збагачення лексичного запасу відбувається в процесі активного пізнання дитиною навколишнього світу. Формування лексичної компетентності передбачає збагачення словника дітей образними виразами з художніх текстів — приказками, фразеологічними зворотами, метафорами, епітетами, порівняннями. Метафоричність та експресивність, притаманні фразеологізмам, приказкам, прислів'ям, роблять мову не лише яскравішою, живішою, а й виховують у малюків любов до краси рідної мови, сприяють формуванню громадянських почуттів.

 
Дидактична гра «Пори року вже ми знаємо – їх прикмети називаємо»
Четвер, 02 червня 2011, 10:36

Мета:

  • закріплювати знання дітей про пори року, про сезонні явища певної пори року (узимку — холодно, морозно, іде сніг, з'являється крига; навесні — пригріває сонце, тане сніг, з'являється листя на деревах, зацвітають квіти; улітку — жарко, активне життя комах, дозрівають ягоди; восени — жовтіє та опадає листя, часто ідуть дощі, у лісі з'являються гриби);
  • розвивати вміння спостерігати, логічно мислити, розвивати пізнавальні процеси, пам'ять, зорову та слухову увагу, дрібну моторику;
  • сприяти активізації зорових функцій: сприймання, простежування, орієнтація на площині демонстраційного панно (угорі-унизу, праворуч-ліворуч, посередині); окоміру, кольоросприймання.
 
Формування різних типів семантичних зв’язків між словами у дошкільників із ЗНМ
П'ятниця, 20 травня 2011, 15:03

Відомо, що для того, аби дошкільники засвоїли уза­гальнене лексичне значен­ня слова, необхідне накопичен­ня (кумуляція) та розширення різних смислів слів, встановлен­ня синтагматичних і парадигматичних зв'язків між словами, оволодіння основними типами лексичних значень: абстрактни­ми, окремими переносними, си­нонімічними, антонімічними, основними, похідними тощо.

 
Особливості логопедичної роботи з формування складової структури слів у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Понеділок, 09 травня 2011, 16:18

Навчання дітей із тяжким порушенням мовлення передбачає їх усебічний розвиток і спирається на принцип гуманізації освіти дітей з особливими освітніми потребами, що має на меті інтеграцію дитини в суспільство.

 
Ігри-завдання для розвитку імпресивного мовлення
Неділя, 08 травня 2011, 21:28

 

В даній роботі подано завдання, з урахуванням лексичних тем, для розвитку імпресивного мовлення дітей. Логопедична робота поділена на етапи, завдання подані у вигляді ігор.

 
Методика розвитку експресивного мовлення
Неділя, 08 травня 2011, 12:14

Особливість формування експресивного мовлення у дітей третього року життя із ЗНМ полягала в тому, що мовленнєвий матеріал із цього напряму роботи відповідав не лексичній темі, а його добирали відпо­відно до того звука, щодо якого здійснювалася робо­та.

 
«ПочатокПопередня12НаступнаКінець»

Сторінка 1 з 2