Головна Корекція диcлексії
"Читання" для 2-4 класів загальноосвітніх шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Неділя, 04 березня 2012, 23:11

Читання, як навчальний предмет, є невід'ємною складовою освітньої галузі «Мова і література» і має на меті підготовку учнів молодших класів до самостійного опанування знань з різних шкільних предметів шляхом отримання інформації з літературних джерел під час навчання у середніх і старших класах.

 

 
Формування якісних ознак читання в учнів допоміжної школи
Понеділок, 27 лютого 2012, 19:34

 

Читання — складний процес, який потребує від учнів певних зусиль для його реалізації. Основний метод навчання — пояснювальне читання. Цей термін запровадив К. Ушинський. Основу навички читання становлять правильність, свідомість, швидкість і виразність. Порівняно з нормою, молодші розумово відсталі школярі опановують навичку читання зі значними труднощами. Вади звукового аналізу и синтезу, порушення вимови, нерозуміння значення багатьох слів та ін. призводять до суттєвих помилок.

 

 
Медико-соціальна реабілітація дітей з дислексією
П'ятниця, 16 вересня 2011, 22:13

Останніми роками спостерігається значний ріст кількості дітей з труднощами в оволодінні навичками читання. У сучасній літературі порушення читання має назву дислексія. Уперше про цю проблему почали говорити наприкінці XIX— початку XX століть такі вчені, як А.Куссмауль, В.Морган, О.Беркан, Л.Гинельвунд, П.Рашбург та ін. Проблемам вивчення порушень читання у дітей займалися також Р.Ткачева, С.Мухіна, М.Хват-цев, Р.Левина, А.Корнєв, Р.Лалаєва та інші.

 
Технологія навчання читання: поєднання аналітичного і синтетичного способів
П'ятниця, 16 вересня 2011, 17:10

Є діти, які переважно користуються правою рукою, а є лівші (шульги). Причому часто бувають шульги приховані, тобто такі, які частіше користуються правою рукою, але основною, домінуючою в них є права півкуля мозку, а ведучим — ліве око або вухо. Психологи говорять про таких дітей, що вони пра- вопівкульні, тобто такі, в яких переважає образність мислення, емоційність, рухова активність над логікою, розсудливістю, здатністю до систематизації, що пов'язані з лівою півкулею мозку.

 
Правила мовлення при читанні
Понеділок, 27 червня 2011, 11:34

 

 • Уважно прочитати текст. Зробити необхідні розмітки (- злите мовлення; / - пауза); виділити в кожному слові наголошений голосний звук; підкреслити слова, на які падає логічний наголос.
 • Читати голосно і впевнено.
 • Дихання спокійне, ненапружене; треба чітко дотримуватись усіх пауз - як у кінці речення, так і після кожної смислової частини.
 • Слова, які вимовляємо на одному видиху, повинні звучати безперервно, як одне довге слово.
 • У кожному слові чітко виділяти наголошений склад.
 • У смисловій частині треба спиратися на головне за змістом слово.
 • Стежити за темпом читання. Читати неквапливо, не поспішаючи в кінці.
 •  
  Інтонаційні вправи
  Понеділок, 27 червня 2011, 11:31

   

  Основним елементом вправ 1-5 (за системою В.В.Ємельянова) є опанування підйому і пониження інтонації з характерним переломом голосу з грудного регістру в головний і навпаки.

   
  Порушення читання та його корекція у дітей із ЗПР і дислексією
  П'ятниця, 20 травня 2011, 15:50

  До групи затримки психічного розвитку (ЗПР) належать здебільшого діти із усклад­неними формами інфантилізму й церебрастенічними станами, при яких, у більшості випадків, відзначаються прояви резидуальної органіки, дисфункція центральної нервової системи.
  У дітей цієї категорії виявлені недостат­ність сенсорної координації, загальна моторна невправність, імпульсивність та емоційна нестійкість, малий об'єм уваги, яскраво вира­жене відволікання.