Головна Корекція диcграфії
Деформовані тексти
Вівторок, 28 лютого 2012, 13:58

 

Деформовані тексти допомагають оволодіти синтаксичними нормами та відкорегувати вже наявні види помилок у школярів, такі як:

 

  • Відсутність позначень меж речень (великої букви на початку та крапки в кінці);
  • Неправильне визначення меж речення;
  • Пропуски слів та частин речення;
  • Порушення послідовності слів у реченні.

 

 
Корекційна робота. Дисграфія
Середа, 15 лютого 2012, 18:08

 

Серед учнів, які вступають до першого класу, чимало дітей з різними відхиленнями в мовленнєвому розвитку, що перешкоджає формуванню їхньої повноцінної навчальної діяльності в контексті розви-вального навчання.

Батьки, вчителі початкових класів, а іноді й учителі-логопеди насамперед звертають увагу на несформованість звуковимови у дітей і свої зусилля спрямовують саме на корекцію вад звукової сторони мовлення. А пізніше виявляють «другий недолік» — дисграфію і дис-лексію.

Щоб уникнути подібних помилок, потрібно під час обстеження аналізувати мовленнєві порушення дітей з позиції системної будови мовленнєвої діяльності, враховуючи принцип розвитку.

 
Причини дисграфії та шляхи її усунення
Середа, 05 жовтня 2011, 23:14

Сучасна школа потребує від дітей, які приходять до першого класу, не стільки суми знань та умінь, скільки здатності до дій у розумовому плані, до аналізу та узагальнення взагалі, у мовленні зокрема. На основі психолого-педагогічних досліджень Д. Б. Ельконіна, Л. Є. Жу-рова, Н. С. Варенцова, Г. А. Тумакова були сформульовані та структуризовані завдання програми «Від звука до букви. Навчання дошкільників елементів грамоти».

 
Пропедевтика дисграфії
Понеділок, 03 жовтня 2011, 23:38

Порушення письмової мови, як відомо, називають дисграфією. І виникнути вона може не лише у дітей з очевидними відхиленнями у розвитку мовлення. Зазвичай ми починаємо замислюватися над проблемою тоді, коли безпосередньо з нею стикаємося, тобто коли дитина приходить до школи. Основи писемного мовлення закладаються ще у молодшому дошкільному віці, тоді ж можуть виникнути і деякі, на перший погляд, незначні порушення у дитячому мовленні, які в майбутньому можуть стати причиною дисграфії.

 
Засоби попередження та корекції графічних відхилень у першокласників
Понеділок, 03 жовтня 2011, 23:30

Загальновідомо, що з того моменту, коли дитина вперше бере до рук олівець, у домінантній півкулі її мозку починає формуватися новий нервовий центр, що сприяє розвитку мовлення, мислення та, зокрема, таких особистісних якостей, як уважність, спостережливість, охайність, дисциплінованість, уміння доводити справу до кінця тощо. Отже, формування в школярів каліграфічного почерку забезпечує їхній розвиток як особистостей.

 
Як запобігти дисграфії
Субота, 01 жовтня 2011, 20:35

Дитина йде до школи. Готуючи її до цієї значущої події, дорослі намагаються зробити все можливе, щоб полегшити адаптацію до навчання. Адже перший навчальний рік стане для неї вирішальним, сформує ставлення до себе, до своїх можливостей і до школи загалом. Однак подеколи батьки звертають увагу на недосконалість мовлення та вади зву-ковимови сина чи доньки лише за місяць-два перед школою на консультації у логопеда. Логопед у стислий термін загалом ліквідує вади звуковимови, але короткочасної спеціальної роботи замало, аби поставлені звуки стали для дитини органічними, рідними.

 
Позначення буквою Я м'якості приголосних на письмі
Середа, 21 вересня 2011, 20:56

Мета: уточнити знання про те, що букви на позначення голосних II ряду служать для позначення м'якості на письмі: удосконалювати навички розрізнення твердих і м'яких приголосних звуків; корегувати фонематичний слух; збагачувати словниковий запас.

 
Диференціація [Б] - [Д]
Понеділок, 19 вересня 2011, 22:10

Мета: розвивати зорове сприйняття; формувати чіткий образ кожної букви і зв'язувати його із знайомими образами-предметами; корегувати зорову і рухову пам'ять; розвивати увагу, пам'ять, словниковий запас.
Обладнання: дзеркала, мотузки, картки з написаними буквами, образи букв, картки з завданнями, предметні малюнки, картини зі словами-паронімами.

 
Зміст і прийоми корекційної роботи з виправлення порушень писемного мовлення
Субота, 25 червня 2011, 20:09

 

Ефективність логопедичної роботи в значній мірі залежить від системності і послідовності логопедичних занять. Досвід корекційного навчання показує, що для подолання вад писемного мовлення найбільш доцільною є наступна послідовність логопедичної роботи. На початку роботи (І етап) слід приділити основну увагу подоланню недо­ліків фонетичної сторони мовлення, включаючи формування фонематичних уявлень. Потім (II етап), по мірі накопичення в учнів впорядкованих фонема­тичних уявлень та узагальнень, потрібно ліквідувати прогалини в розвитку лексики і граматичної будови мовлення. Після цього (III етап) розв'язуються завдання розвитку і вдосконалення зв'язного (контекстовного) мовлення. Цей поділ умовний. Він лише показує, який саме бік мовлення знаходиться в центрі корекційного впливу на певному відрізку роботи і який граматичний мате­ріал повинен залучатися до його реалізації.

 
Твори-мініатюри
Понеділок, 20 червня 2011, 22:59
 
«ПочатокПопередня12НаступнаКінець»

Сторінка 1 з 2