Головна Фонематичні процеси Розвиток слухового сприймання, пам'яті, уваги в дітей дошкільного віку
Розвиток слухового сприймання, пам'яті, уваги в дітей дошкільного віку
Неділя, 15 травня 2011, 21:56

Формування слухомовної пам'яті, слухової уваги та контролю - один з основних напрямів корекційного навчання. Це необхідна умова для подальшого навчан­ня дітей грамоті, читанню.Орієнтуючись на етапи слухомовного розвитку дитини, слід починати роботу з диференціації немовленнєвих звуків за темпом, ритмом, силою, тривалістю зву­чання, ознайомлення з іграшками та музич­ними інструментами, які звучать. 

 • співвідносити іграшку (картинку) зі звуконаслідуванням;
 • розуміти та виконувати словесні інструкції;
 • диференціювати немовленнєві звуки;
 • знаходити джерело звучання, його направлення;
 • вказувати та називати положення звука у просторі;
 • реагувати на початок та кінець зву­чання.Використовуємо ігри: «Де наші руч­ки?», «Весела лялька», «Що звучало?», «Телеграф», «Будь уважним», «Де звучало?», «Виклади по порядку», «Впіймай звук», «Де дзвіночок?». Дитина навчається:

 • дифереціювати високі та низькі немовленнєві звуки;
 • виділяти однакові за звучанням звуки;
 • чути та називані довгі та короткі звуки;
 • розрізняти темп звучання та вико­нувати відповідні рухи.Використовуємо такі ігри: «Повільно -швидко», «Тріщить, шуршить», «Дощик ллє, чи капає?», «Сонечко і дощик», «Знайди пару». Диференціація мовленнєвих звуків полягає в:

 • ознайомленні з артикуляцією звука, його акустичним звучанням (чіткою вимо­вою);
 • співвіднесенні звука із символом;
 • використанні ігрових вправ на повторення звука, складу з опорою на тактильний, зоровий та слуховий аналі­затори;
 • застосуванні ігрових вправ на повто­рення звуків, складів, слів, фраз з опорою лише на слуховий аналізатор;
 • диференціації звуків, складів, слів близьких за звучанням.Мета роботи навчити дітей:

 

 • реагувати на слово, як на сигнал;
 • розпізнавати тембр, силу, інтонацію, висоту людського голосу;
 • виконувати доручення (1-3 послі­довні дії);
 • відтворювати на слух склади, слово­сполучення;
 • розрізняти звукові фонеми.У логопедичній роботі з дітьми особ­ливе значення має ставлення самих дітей до занять. Необхідно зацікавити їх і весь час підтримувати інтерес до роботи. Використання в роботі дидактичних ігор, активізує дітей і сприяє ефективній роботі. Захоплюючись змістом і самим ходом гри діти непомітно для себе виконують необхідні вправи.


Пропонуємо зразки дидактичних ігор на розвиток слухової уваги.


«Схованки» (для молодшого дошкіль­ного віку).


Мета: диференціювання немовленнєвих звуків.


Матеріал: ширма, лялька, картинки із зображенням рук, ніг, губ, носика.


Хід гри:


Логопед читає віршик, а діти вико­нують відповідні рухи:
Де ж, де ж наші ручки? (Діти ховають руки за спину).
Ось наші ручки! (Діти плескають у долоні).
Де ж, де ж наші ніжки? (Діти при­сідають та закривають ніжки руками).
Ось наші ніжки! (Діти тупають но­гами).
Де ж, де ж наші носики? (Діти прикри­вають носики руками).
Ось наші носики! (Діти соплять но­сами).
Де ж, де ж наші губки? (Діти прикри­вають рот руками).
Ось наші губки! (Діти чмокають гу­бами).

Після гри діти вгадують, що робить лялька за ширмою (хлопає, топає, сопе, чмокає). Діти повторюють дії, або показують відповідну картинку.


«Музики» (старший дошкільний вік).


Мета: упізнавання, називання музич­ної іграшки, запам'ятовування послідов­ності музичних іграшок.


Матеріал: ширма, музичні іграшки, картинки із зображенням музичних іграшок.


Хід гри:


Логопед грає на музичних іграшках та промовляє:
«У зеленому лужку музики грають на ду-ду (на гармошці, барабані тощо)».


Коли діти запам'ятали, як грають му­зичні інструменти, логопед грає за ширмою, а діти показують відповідну картинку.


Ускладнення: показати, звуки якої іграшки лунали першими, останніми; викласти послідовно всі іграшки.


«Упізнай за звуком» (молодший до­шкільний вік).


Мета: диференціювання звуконаслі-дувань, співвідношення їх з картинкою.


Матеріал: картинки із зображенням барабана, дриля, молотка, годинника, пилки тощо.


Хід гри:


Логопед розглядає з дітьми картинки та звуконаслідує їх звуки.
Наприклад: годинник - тік-так,
барабан - тра-та-та,
молоток - тук-тук,
дриль - дз-дз-дз,
пилка - дж-дж-дж.
Далі логопед наслідує певний звук, а діти показують предмет або називають його.


«Веселий дощик».


Мета: розвивати слухове сприймання.


Матеріал: краплинки дощу (по 10 штук на кожну дитину).


Хід гри:


Продемонструвати звук довготри­валого та короткочасного дощу.
Діти слухають імітацію дощу і пока­зують відповідну довгу чи коротку стрічку.
Продемонструвати, як капає дощик.
Логопед промовляє віршик та разом з дітьми виконує рухи:
Крапа дощик накрапайчик,
Барабанить в барабанчик
Кап, кап... (діти відстукують ритм)
Логопед ускладнює ритм—діти повто­рюють.
Логопед відстукує ритм - діти крап­линками викладають ритм: II І, І, III.
Автор: Кононова І. М.,
консультант КМПМПК

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити