Головна Фонематичні процеси
Ігровий комплекс дидактичних вправ із розвитку фонематичних процесів у дітей з вадами мовлення
Неділя, 26 лютого 2012, 23:49

Вади звуковимови у комплексі з недорозвитком фонематичних процесів і функцій — найпоширеніші в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (М. Савченко, І. Дьоміна, Л. Єфіменкова, Н. Місаренко, Л. Фомічова). Виправлення їх полягає в постановці та автоматизації звуків, одночасному розвитку операцій слухової уваги та пам'яті, формуванні фонематичного сприймання, аналізу та синтезу, фонематичних уявлень, оскільки без повноцінного сприймання фонем, їх чіткого розрізнення неможливе правильне вимовляння, що призводить до гальмування розвитку мовлення в цілому.

 

 
Весела грамота
П'ятниця, 16 вересня 2011, 19:57

Пропонуємо до вашої уваги дидактичні ігри та посібники до них. Вони можуть бути використані як на заняттях у масових дошкільних закладах, так і в роботі з дітьми 5 - 7 років з діагнозами ФФНМ, НЗНМ, ЗНМ, ЗПР. Ці ігри допоможуть дітям вільно оперувати звуками, складаючи слова, мислити логічно, легко і правильно конструювати словосполучення та речення, виховувати інтерес до процесу читання.

 
Планування занять з аплікації
Четвер, 02 червня 2011, 13:23

Сучасний розвиток суспільства передбачає пе­реорієнтацію загальнолюдських цінностей, появу новітніх досягнень науки, докорінну зміну концеп­туальних засад освіти, у т. ч. й дошкільної, якіс­ний перехід до спрямування освітнього простору на розвиток дитини, її особистісних і культурних якостей, формування цілісного підходу до всебіч­ного гармонійного розвитку дошкільника.

 
Мовно-ритмічні ігри
Четвер, 26 травня 2011, 13:21

Викладач логопедичної ритміки Харківського педагогічного коледжу Серафима Школьник пропонує добірку віршованих ігор та вправ (можливий музичний супровід) для дошкільнят з вадами мовлення. Цей практичний матеріал знадобиться логопедам і вихователям для розвитку в дітей слухо­вої уваги, мовного слуху та дихання, автоматизації та диференціації звуків, координації мовлення з рухами, а також для релаксації (розслаблення) м'язового тонусу, необхідної малятам, які заїкаються.

 
Ієрархія фонематичних процесів в онтогенезі дитячого мовлення
Четвер, 26 травня 2011, 12:19

Оволодіння дитиною мовленнєвою діяльністю в онтогенезі пов'язане зі становлення та розвитком у неї функцій мовно-слухового та мовно-рухового аналізаторів, діяльність яких напряму пов'язана з так званими специфічними психологічними механізмами мовлення. Порушення або недорозвиток зазначених механізмів у дітей до 3 років призводить до складних патологічних станів, що в логопедії позначають поняттями первинний недорозвиток мовлення або алалія

 
Ігри з кольором як засіб корекції ФФНМ у дітей середнього дошкільного віку
П'ятниця, 20 травня 2011, 15:22

На сучасному етапі розвит­ку логопедичної науки про­ведення ранньої діагнос­тики порушень мовленнєвого розвитку та надання своєчас­ної корекційно-педагогічної до­помоги набули пріоритетного значення, що сприяє зростан­ню ефективності подолання численних мовленнєвих вад у дітей.

 
Розвиток слухового сприймання, пам'яті, уваги в дітей дошкільного віку
Неділя, 15 травня 2011, 21:56

Формування слухомовної пам'яті, слухової уваги та контролю - один з основних напрямів корекційного навчання. Це необхідна умова для подальшого навчан­ня дітей грамоті, читанню.Орієнтуючись на етапи слухомовного розвитку дитини, слід починати роботу з диференціації немовленнєвих звуків за темпом, ритмом, силою, тривалістю зву­чання, ознайомлення з іграшками та музич­ними інструментами, які звучать.

 
Особливості фонетико-фонематичних процесів та їх розвиток у дошкільників із затримкою психічного розвитку
Неділя, 08 травня 2011, 23:30

У галузі спеціальної освіти особливого значення набуває розроблення шляхів удосконалення корекційно-розвивального навчання дітей із порушеннями психо­фізичного розвитку. Однією з актуальних психолого-педагогічних проблем сьогодення психологи та педагоги визначають проблему затримки психічного розвитку дітей (ЗПР).

 
Використання дидактичних ігор при формуванні фонологічної сторони мовлення у дітей 5-го року життя
Неділя, 08 травня 2011, 13:12

Однією з найважливіших умов повноцінного формування правильної звуковимови у дітей-логопатів є до­статній розвиток фонологічної сторони мовлення. На сучасному етапі реформування спеціальної дошкільної освіти в Україні вагома роль відводиться вирішенню цієї проблеми. Що раніше починається ця робота, то успішніше і швидше формується розвиток мовленнєвого слуху. З огляду на провідну ігрову діяльність дитини, планую роботу, використовуючи ігрові вправи та дидактичні ігри. План складається з 5-ти основних роз­ділів: