Головна Дизартрія
Актуальні проблеми діагностики та корекції мовлення при різних формах дизартрії у дітей старшого дошкільного віку
Неділя, 25 березня 2012, 21:26

За останнє десятиріччя в Україні склалася демографічна ситуація, для якої характерно зменшення кількості народжуваності здорових, фізично зрілих дітей. Рівень проявів відхилень у психофізичному розвитку дітей різноманітний: від неявно виражених до яскраво виражених випадків, що призводить, як наслідок, мовленнєвих порушень дитини, які у свою чергу відображаються на її інтелектуальній діяльності та впливають особистісний розвиток дитини в цілому.

Статистичні дані вказують на тенденцію зростання кількості дітей дошкільного та молодшого шкільне віку з дизартричними розладами, що пов'язано не тільки з реаліями сучасного життя як наслідки несприятливе екологічного, демографічного, економічного та соціально-побутового характеру, але й з недостатньо ефективне корекційною логопедичною роботою, яка, на наш погляд, перш за все пов'язана з відсутністю на прат диференційної діагностики та корекції дизартрії.

 
Дослідження темпо-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією
П'ятниця, 23 березня 2012, 22:45

Сучасні дослідження в галузях логопедії, психофізіології, нейропсихології, лінгвістики і психолінгвістики переконливо доводять складність структури мовленнєвої діяльності, її функціональних систем, рівнів та підрівнів. Відомо, що мовлення відбувається на внутрішньому і зовнішньому рівнях - у психологічному і фізіологічному планах вирішення мовленнєвих завдань. Внутрішній рівень мовленнєвої діяльності передбачає оперування смислами різної ієрархічності, а зовнішній - організацію і здійсненням мовленнєво-рухових актів шляхом координації функції дихального, голосового і артикуляційного апаратів та за участю мовленнєво-слухового контролю. Така складна система зв'язків між функціями різних рівнів можлива за умови нормального психофізичного розвитку суб'єкта мовленнєвої діяльності. Навпаки, порушення психофізичних функціональних структур призведе до порушення або неможливості здійснення мовлення.

 
Дизартрія та анартрія (визначення, причини, механізми, форми)
Вівторок, 27 вересня 2011, 00:10

Дизартрія - порушення вимовної сторони мовлення, що виникає внаслідок недостатньої іннервації периферичного мовленнєвого апарату.
Розробкою цієї проблеми займалися : Ляпідевський, Правдіна, Волкова, Шаховська, Мастюкова, Іполітова, Вінарська, Ейдінова, Данилова, Чернопольська, Лопатіна, Серебрякова, Семёнова, Панченко, Соботович, Тарасун, та ін.
Найтяжчий її ступінь - анартрія - повна відсутність мовлення внаслідок повного параліча м'язів артикуляційного апарату.
Найлегший ступінь - стерта форма дизартрії - характеризується порушеннями звуковимови та просодичної сторони мовлення при збереженій мовленнєвій системі і загальній розбірливості мовлення. Дизартрія часто відмічається у дітей з ДЦП.
Причинами дизартрії м. б. : асфіксія, родова травма, інфекц. захворювання нерв, системи, черепно- мозкові травми, рідше - порушення мозкового кровообігу, пухлини голов, мозку, спадкові хвороби ЦНС.

 
Стан розвитку сукцесивних та симультанних синтезів у дітей з дизартрією у молодшому шкільному віці
Понеділок, 06 червня 2011, 17:12

Узагальнюючи результати з дослідження Шведи Л.В. на сформованість симультанних та сукцесивних синтезів у першокласників з дизартричними порушеннями можна зазначити що деякі завдання, які спрямовані на визначення стану сформованості симультанних та сукцесивних синтезів викликали значні труднощі у дітей з дизартричними порушеннями при їх виконанні, а деякі завдання діти навпаки виконували легко.

 
Корекція мовного розвитку дітей із церебральним паралічем
П'ятниця, 20 травня 2011, 15:41

Мовні порушення в дітей з церебраль­ним паралічем потребують комплексної й систематичної роботи, спрямованої як на корекцію фонетико-фонематичних розладів, так і на розвиток лексики та граматичних умінь і навичок. Роботу доцільно планувати за принци­пом «від провідного дефекту». Тому в дітей з церебральним паралічем особливої уваги потребує розвиток та удосконалення моторики.

 
Комплексна корекційна логопедична робота при спастичній дизартрії
Вівторок, 10 травня 2011, 15:26

Логопедична робота в нашій почат­ковій школі є невід'ємною частиною загаль­ного корекційно-освітнього процесу. Робота логопеда неможлива без співдружності з вчителями, інструкторами ЛФК, лікарями, масажистами, медперсоналом, батьками, вихователями, психологами. Цей взаємо­зв'язок забезпечує планомірну, система­тичну, динамічну, комплексну корекційно-логопедичну допомогу дітям з вадами опорно-рухового апарату.