Головна Діагностика
Науково-теоретичні основи логопедичної роботи при порушеннях вимови звуків у дітей дошкільного віку
Четвер, 19 травня 2011, 18:46

Логопедія — це спеціальна педагогічна наука про сутність, механізми, симптоматику, перебіг, структуру вад усного і писемного мовлення в осіб різ­ного віку з фонетико-фонематичними й структурно-семантичними порушення­ми мовленнєвої діяльності, їх попередження, виявлення та подолання засобами спеціально організованого навчання і виховання. Об'єкт логопедії — особа з порушеннями мовленнєвої діяльності. Предметом логопедії є власне недоліки й порушення мовлення (функціонального або органічного характеру) та процес їх усунення за допомогою загальноприйнятих методик та спеціальними методами і прийомами.

 
Зміст та прийоми логопедичного обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Вівторок, 10 травня 2011, 15:34

Початковим етапом корекційної робо­ти логопеда з дітьми, що мають мовленнєві порушення, є логопедичне обстеження. До групи із загальним недорозвиненням мов­лення приймаються діти з різним рівнем загального та мовленнєвого розвитку, які мають різні форми мовленнєвої патології (алалія, дизартрія, ринолалія). Часто до групи потрапляють діти з декількома діагно­зами, які направляються міською психолого-медико-педагогічною комісією на вивчення.

 
Організація роботи логопеда в молодшій групі для дітей із загальним недорозвитком мовлення
Неділя, 08 травня 2011, 19:45

Логопедична робота — важлива ланка комплекс­ного медико-педагогічного впливу, адже вона стимулює розвиток усіх психічних процесів, пе­редусім мовленнєвої функції, розширює комуніка­тивно-пізнавальну діяльність дошкільників через ос­новні способи організації їх життя — гру, заняття, ру­хову активність, спілкування з ровесниками та педа­гогом.

 
Фонетико - фонематичний недорозвиток мовлення
П'ятниця, 06 травня 2011, 19:41

Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення - це порушення процесів формування звуковимовної системи рідної мови у дітей з різними мовленнєвими розладами внаслідок дефектів сприймання і вимови фонем.

До цієї категорії відносяться діти з нормальним слухом та інтелектом, у яких порушені вимовна сторона мовлення і особливо - фонематичний слух.

 
Загальний недорозвиток мовлення у дошкільників
П'ятниця, 06 травня 2011, 19:23

Під загальним недорозвитком мовлення у дітей з нормальним слухом і первинно збереженим інтелектом слід розуміти таку форму мовної аномалії, при якій порушується формування кожного із компонентів мовної системи: фонетики, лексики, граматики. Мовний недорозвиток у дошкільників може проявлятися в різних ступенях: від повної відсутності загальновживаної мови до розгорнутої фразової мови з вираженими елементами лексико- граматичного і фонетико-фонематичного недорозвитку.

 
Мовленнєві картки
Середа, 04 травня 2011, 14:00

В основе логопедического обследования должны лежать общие принципы и методы педагогического обследования: оно должно быть комплексным, целостным и динамическим, но вместе с тем оно должно иметь свое специфическое содержание, направленное на анализ речевого нарушения.

 

 
«ПочатокПопередня12НаступнаКінець»

Сторінка 2 з 2