Головна Діагностика Фонетико - фонематичний недорозвиток мовлення
Фонетико - фонематичний недорозвиток мовлення
П'ятниця, 06 травня 2011, 19:41

Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення - це порушення процесів формування звуковимовної системи рідної мови у дітей з різними мовленнєвими розладами внаслідок дефектів сприймання і вимови фонем.

До цієї категорії відносяться діти з нормальним слухом та інтелектом, у яких порушені вимовна сторона мовлення і особливо - фонематичний слух.

 

Фонематичний слух - це тонкий і систематизований слух, який дозволяє розрізняти і називати фонеми рідної мови.

Особливістю фонематичної сторони мовлення дітей з ФФНМ є неправильна вимова звуків у поєднанні з їх перестановками, замінами, пропусками, що призводить до зниження розбірливості мовлення, змазаності, невиразності. Ознакою фонематичного недорозвитку є незавершеність процесу формування звуків, які відрізняються дрібними артикуляційними чи акустичними ознаками. Несформованість звуковимовної системи проявляються так:

 

  • заміни звуків більш простими за вимовою (дзвінкі - глухими, с і ш на ф тощо);
  • заміни артикуляційно близьких звуків одним акустично подібним (пом'якшений ш'  замість шс' — с тощо);
  • правильна вимова звуків за вимогою дорослого поряд з відсутністю або замінами окремих звуків у власному мовленні;
  • нестійке використання звуків у мовленні (однакові слова але в різних контекстах діти вимовляють по різному);
  • поєднання спотвореної вимови із змішуванням, пропусками тощо. Кількість звуків, які неправильно вимовляються чи використовуються дітьми в мовленні може досягти великої кількості (16 - 20). Найчастіше виявляються несформованими свистячі та шиплячі звуки, звуки р, л.

Крім означених недоліків вимови та розрізнення звуків при фонематичному недорозвитку інколи спостерігається незначне відставання у формуванні лексико- граматичної будови мовлення: різноманітні помилки у використанні дітьми відмінкових закінчень, при узгодженні прикметників та числівників з іменниками, при використанні прийменників тощо.

Психічний розвиток дітей з ФФНМ також характеризується певними особливостями, такими як нестійкість уваги, відволікання, уповільненість запам'ятовування мовленнєвого матеріалу, дещо зменшений обсяг слухової пам'яті. Спостерігається зниження критичності мислення по відношенню то власної активної мовленнєвої діяльності, що проявляється у більшій кількості помилок при виконанні завдань порівняно з дітьми, які правильно вимовляють звуки. Недоліки у мовленні можуть призвести до формування у дітей негативних рис характеру, наприклад нерішучості, сором'язливості, замкненості. В окремих випадках у дітей з ФФН спостерігається неадекватна самооцінка, проблеми у міжособистісних стосунках. Тому корекцій на робота з дітьми сприятиме не тільки подоланню мовленнєвих вад, але і гармонійному розвитку особистості.

Кількість порушених звуків у дитини з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення може бути дуже великою - до 16-20 звуків. Такі порушення звуковимови у дітей безпосередньо зумовлені не сформованістю у них фонематичного слуху.

Дуже важливо своєчасно провести діагностику порушень розвитку мовлення. Вона проводиться логопедом при наявності картки стану здоров'я та розвитку дитини, в якій зазначено медичні висновки всіх спеціалістів. В процесі обстеження логопед використовує словесні та наочні методи. Під час бесіди з дитиною користується предметними та сюжетними малюнками, з'ясовує рівень сформованості фонематичного слуху та зв'язного мовлення, вади вимови звуків та стан порушення артикуляційної моторики.

Подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення відбувається шляхом цілеспрямованої роботи логопеда з розвитку звукової сторони мовлення і фонематичного сприймання. Корекційне навчання передбачає також коло знань про навколишнє середовище і відповідний обсяг словника, мовленнєвих умінь та навичок, котрі мають бути засвоєні дітьми даної вікової категорії.

Корекційний вплив у групах для дітей з порушеннями мовлення здійснюється у відповідності із спеціальною програмою навчання і виховання дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення. Вона включає:

 

  1. характеристику мовленнєвого розвитку дитини;
  2. обстеження мовлення;
  3. режим дня старшої групи (відповідні заняття);
  4. логопедичну документацію.

 

Режим включає в себе порядок проведення вихователями і логопедом занять, вказує їх кількість і тривалість. Відповідно розкладу логопед проводить різні типи занять:

Індивідуальні (окремо з кожною дитиною) Постановка і закріплення правильної вимови звуків відбувається на індивідуальних заняттях. Під групові (з 3 - 4 дітьми)

У підгрупи підбираються діти з подібними недоліками вимови. Склад підгруп на протязі року може змінюватись в залежності від конкретної мети того чи іншого періода навчання та індивідуальних успіхів кожної дитини. Фронтальні (з усіма дітьми)

На таких заняттях діти засвоюють елементи грамоти: ділять слова па склади, вивчають букви, вчаться читати, будувати поширені речення і складати схеми до них, працюють над граматичними категоріями і поширюють свій словник новими простими та складними словами.

Лише в тісному контакті з батьками і вихователями можна досягти успіхів у подоланні фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дітей.

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити