Головна Алалія Характер і структура порушень засвоєння синтаксичної системи мовлення
Характер і структура порушень засвоєння синтаксичної системи мовлення
Понеділок, 06 червня 2011, 16:25

Особливості засвоєння граматичної системи мови дітьми з моторною алалією супроводжуються труднощами засвоєння морфологічної системи словотворення і словозміни, а також граматичної структури.


Багато авторів перераховують, які граматичні форми і категорії не опановують діти з моторною алалією. Проте, як наголошувалося раніше, необхідно визначити диференціальні ознаки моторної алалії. Саме ці ознаки найбільш важливі при аналізі формування граматичної будови мови, тим паче, що структура аграмматизму при моторній алалії дуже специфічна. Дійсно, моторні алаліки не засвоюють, а потім неправильно використовують відмінкові, числові, родові і інші закінчення, тобто в їх мові має місце множинний аграмматизм — неправильне використання граматичних форм, помилки в побудові пропозицій. Але ці помилки наголошуються і при інших формах мовного недорозвинення, наприклад при розумовій відсталості. Які ж помилки характерні лише для даного дефекту? Природно, що відсутність і нестійкість звукових образів слів і труднощі реалізації їх складового складу надовго затримують появу пропозиції у дітей з моторною алалією. їх утруднює не лише граматичне оформлення, але і його лексичне наповнення.


На найбільш ранніх етапах розвитку (це може бути у віці від 4 до 6—7 років) в моторних алаліків наголошуються різні окличні слова, вигуки, негативні частки: «Ось!», «Як!», «Ой», «Ні», які при вимовленні в певній конкретній ситуації заміщують собою речення. Під впливом спеціального навчання в міру розширення словника з'являються односкладові речення. При цьому чим старше дитина, тим більше використовувані їм односкладові речення набувають узагальненого характеру. Ці речення починають вживатися не лише в значенні номінативних або кличних, але з їх допомогою дитина глобально відображає ситуацію. Наприклад, речення, складене по картинці Вовою М., 7 років.:

 

  • «Мачик. Зима» (на картинці діти катаються на санках, ліплять снігову бабу).
  • «Машини» (хлопчик катає ведмедика на машині).
  • «Дівчинка. Котик. Ай-ай». (Кіт скинув із столу недов'язану шкарпетку — клубок ниток і грає з нитками. Дівчинка дивиться на це, схопившись руками за голову.)

 

Таким чином, цей етап в розвитку мови дітей з моторною алалією відповідає за своїм змістом періоду однослівних речень — коріння, яке дитина, що нормально розвивається, проходить у віці від 1 року до 1 року 10 місяців. Діти, страждаючі моторною алалією, тривалий час затримуються на етапі однослівних речень. Вони продовжують залишатися основною синтаксичною одиницею мови навіть тоді, коли моторні алаліки опанують досить обширний словник найбільш повсякденних слів. Подальше розширення речень виражається в тому, що діти починають сполучати в реченні назви окремих елементів ситуації, не оформлюючи ці зв'язки граматично. По семантиці ці речення виражають наступні типи стосунків:


  1. Суб'єкт і його дія: «Маси куси» (хлопчик їсть); «Утіпае» (качка плаває); «Мама сі» (мама шиє).
  2. Дія і його об'єкт (або місце, або знаряддя, або образ дії): «Мачича» (хлопчик п'є чай); «Мачи ибы» (хлопчик ловить рибу); «Ляля петя» (дівчинка годує курей); «Діти до» (діти йдуть в школу); «Дада еди сапета» (дядько їде на велосипеді); «Діти нязлизи» (діти катаються на лижах).Інколи за допомогою таких речень передається цілий сюжет: «Порожня тратор» (порожній трактор). (Дядько немає Дядько будинку). Назва дій в цих реченнях, як видно з наведених прикладів, часто відсутня. Дієслова в мові дітей з моторною алалією з'являються взагалі значно пізніше за іменники, навіть в умовах спеціального навчання їх використання в мові, тривалий час утрудняє дітей. Цей факт відзначають багато дослідників. При цьому незрідка відсутність дієслівних слів зв'язується з порушенням предикативної функції мови. Проте трактування цього факту може бути і інше і залежить від того, як розглядається категорія предикативності. Дослідження імпресивної мови дітей з моторною алалією підтверджує, що вони структурно сприймають ситуацію і встановлюють між її елементами відмічені смислові і, перш за все, предикативні зв'язки. Якщо ж проаналізувати приведені раніше власні вислови дітей, які по суті представляють згорнуту смислову програму вислову, перекодовану в звучну мову без граматичних трансформацій, з вказаних позицій, то психологічна предикативність виражена в них виразно. Проте відсутність дієслова в даній ситуації не означає порушення предикативної функції мови, оскільки його смислове узагальнене значення в структурі речення усвідомлюється дитиною.
 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити