Головна Алалія Особливості формування словника
Особливості формування словника
Понеділок, 06 червня 2011, 16:06

Відмічені дефекти засвоєння звукової системи мови викликають і специфічні, системно обумовлені особливості словника моторних алаліків. Відомо, що діти з моторною алалією розуміють значення більшості слів, що складають пасивний і активний словник їх однолітків. Вони, як правило, без помилок співвідносять почуті слова з відповідними картинками і по цьому показнику наближаються до норми.

 


Проте в моторних алаліків спостерігається різка розбіжність між достатнім розумінням значення слів і можливістю їх назви внаслідок нестійкості звукових образів слів (при достатніх сенсомоторних передумовах), труднощів відтворення складового ряду. Саме цими обставинами пояснюється в першу чергу бідність активного словника дітей. При інших формах мовленнєвого недорозвинення, наприклад при олігофренії, також наголошується бідність активного словника. Але в олігофренів відхилення у формуванні словника мають інші прояви і пояснюються недостатністю, диффузністю значень слів. У дітей з моторною алалією, як правило, спостерігається затримка психічного розвитку, тому значення деяких слів також не точні в їх свідомості. Проте не ці факти визначають своєрідність словника дітей з моторною алалією.


Саме нестійкістю звукових образів слів, трудністю їх пригадування і утримання складового ряду пояснюються в першу чергу специфічні особливості словника дітей з моторною алалією. Бідність активного словника дітей виявляється в невмінні відбирати зі словарного запасу і правильно вживати в мові знайомі слова. Типовим є такий вигляд порушень, коли один і той же предмет в певних ситуаціях називається по-різному. Наводимо як ілюстрацію приклади назви слів дітьми 8-9 років:


Н.Н. Трауготт відзначає вузькоситуативний характер словника дітей з моторною алалією. Це виявляється в тому, що вони не відразу починають вживати в різних ситуаціях мовного спілкування слова, засвоєні на заняттях. При щонайменшій зміні ситуації втрачають здавалося б добре знайомі і вимовні в інших умовах слова. Автор називає це «симптомом підвищеної тормозності» мовленнєвої функції, тобто моторний алалік лише дуже поступово набуває можливості вільно оперувати знайомими словами, без обмеження вживаючи їх у всіх ситуаціях. Ця особливість нерідко наводить до відмови від назви слів (при розумінні їх значення), до пошуку. При цьому пошуки потрібного слова зводяться до перебору, до заміни шуканого слова послідовним рядом інших, близьких по звучанню або за значенням, використанню неадекватних ситуації слів. При цьому сама дитина усвідомлює свою помилку, проте часто не може все ж назвати відповідне слово.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити