Головна Алалія Загальна інформація про моторну кінетичну алалію.
Загальна інформація про моторну кінетичну алалію.
Понеділок, 06 червня 2011, 15:58

Алалія - це відсутність або недорозвиток мовлення, внаслідок органічного ураження мовленнєвих зон кори головного мозку, що відбулося внутрішньо-утробно, або в ранньому віці (до 3-х років). Моторна алалія - це системне недорозвинення експресивного мовлення центрального органічного характеру, обумовлене несформованістю мовних операцій процесу породження мовленнєвих висловлювань за умов відносної збереженості смислових і cенсомоторних операцій.Вагомий внесок у вивченні алалії зробили російські та українські вчені: Н.М.Трауготт, В.К.Орфінська, Р.Є.Лєвіна, Г.В.Мацієвська, В.К.Воробйова, Є.Ф.Соботович, Б.М.Гріншпун, В.А.Ковшиков та інші. В роботах цих вчених описані особливості мовленнєвого розвитку і структури дефекту у дітей з моторної алалією з урахуванням різних критеріїв: клінічних, фізіологічних, психологічних, лінгвістичних, психолінгвістичних. Серед причин, що викликають алалію було виділено патологічний розвиток плоду, травми головного мозку дитини у ранньому віці, спадковість та шкідливий психологічний вплив. Кінетична апраксія пов'язана з ураженням задньолобних прецентральних відділів домінантної півкулі головного мозку. При кінетичній апраксії спостерігаються недостатня плавність автоматизованих навичок, які розпадаються на складові компоненти, як наслідок виникають труднощі при переключенні, повторі. Кінетична апраксія притаманна еферентній формі моторної алалії. При еферентні моторній алалії спостерігаються труднощі під час знаходження артикуляційних рядів, переключення з одного руху на інший. Н.М.Трауготт дослідила, що еферентна форма моторної алалії зустрічається в 9-10 разів частіше, ніж аферентна.


Кінетичні передумови протікання мовленнєвого акту, як рухова організація мовлення, не вичерпуються знаходженням тих найтонших диференційованих інервацій, які полягають в артикуляції окремих звуків. Експресивне (моторне) мовлення завжди передбачає наявність кінетичної системи (або ланцюга) артикуляційних рухів із постійним гальмуванням попередніх артикуляцій і їхньою зміною в залежності від порядку звуків, що артикулюються. Артикуляція будь-якого звуку в слові залежить від його позиційного місця, в також від наступних за ним звуків. Таким чином, в процесі вимовляння звуків у словах існує певне передбачення наступних артикуляцій. Порушення кінетичної системи (рухової програми) цілого слова і можливості швидкої денервації кожної ланки, що входить в цю систему, призводить до порушення вимовляння слова (О.Р.Лурія). О.Р.Лурія виділяє наступні кінетичні передумови мовленнєвого акту: наявність кінетичної системи (ланцюга) артикуляційних рухів; постійне гальмування попередніх артикуляцій; зміну артикуляцій в залежності від порядку звуків, що артикулюються; урахування артикуляції кожного звуку; урахування позиційного місця звуку в слові; передбачення наступних артикуляцій (напр..: сила, сіль, село, сіло); вимовляння будь-якого звуку або складу можливе за умов своєчасної денервації з однієї артикулеми на другу і переключення органів артикуляторного апарату на наступну; кінетичні схеми мови не обмежуються окремим словом, слова пов'язуються у складні ряди - речення; кожне висловлювання є певною динамічною структурою; окремі частини цієї структури потребують абсолютно визначених зворотів, що доповнюють фразу до цілого; динамічні структури, детерміновані початком кожного висловлювання дають можливість передбачати його протікання. Для моторної алалії характерне порушення формування всіх сторін мовлення: синтаксичної, морфологічної, лексичної і фонематичної.
 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити