Головна Алалія
Дослідження проблеми моторної алалії: історичний аспект
Середа, 10 серпня 2011, 11:53

 

 

Протягом багатьох років проблемою моторної алалії займаються дослідники різних наукових галузей: логопедії, психології, нейрофізіології, психолінгвістики, психоневрології. Але і досі ця мовленнєва патологія, її структура, етіологія і механізми вивчені недостатньо як в теоретичному, так і в практичному аспекті. Ця форма алалії відноситься до найбільш  тяжких і стійких патологій мовленнєвої діяльності.

 
Характер і структура порушень засвоєння морфологічної системи мовлення
Понеділок, 06 червня 2011, 16:28

Процес формування морфологічних елементів мови і їх використання в мові моторними алаліками також проходить тривалу і складну дорогу розвитку. Опанувавши мінімальний словник, необхідний для спілкування, діти з моторною алалією намагаються за допомогою цього словника будувати елементарні вислови.

 
Характер і структура порушень засвоєння синтаксичної системи мовлення
Понеділок, 06 червня 2011, 16:25

Особливості засвоєння граматичної системи мови дітьми з моторною алалією супроводжуються труднощами засвоєння морфологічної системи словотворення і словозміни, а також граматичної структури.

 
Особливості формування словника
Понеділок, 06 червня 2011, 16:06

Відмічені дефекти засвоєння звукової системи мови викликають і специфічні, системно обумовлені особливості словника моторних алаліків. Відомо, що діти з моторною алалією розуміють значення більшості слів, що складають пасивний і активний словник їх однолітків. Вони, як правило, без помилок співвідносять почуті слова з відповідними картинками і по цьому показнику наближаються до норми.

 
Особливості формування фонетико-фонематичної системи мовлення
Понеділок, 06 червня 2011, 16:00

Одним з найбільш важких дефектів, що спостерігаються при моторній алалії, є дефекти формування звукових образів слів.

 
Загальна інформація про моторну кінетичну алалію.
Понеділок, 06 червня 2011, 15:58

Алалія - це відсутність або недорозвиток мовлення, внаслідок органічного ураження мовленнєвих зон кори головного мозку, що відбулося внутрішньо-утробно, або в ранньому віці (до 3-х років). Моторна алалія - це системне недорозвинення експресивного мовлення центрального органічного характеру, обумовлене несформованістю мовних операцій процесу породження мовленнєвих висловлювань за умов відносної збереженості смислових і cенсомоторних операцій.

 
Корекція порушень складової структури слова у дітей із моторною алалією
Понеділок, 06 червня 2011, 15:53

В останній час значно підвищився інтерес вчених в галузі логопедії, загальної та спеціальної педагогіки до проблем раннього вивчення, діагностики та попередження порушень мовленнєвого розвитку у дітей. Це пояснюється тенденціями до збільшення кількості дітей із різноманітними мовленнєвими порушеннями, і зокрема, дітей із моторною алалією (ЗНМ II рівня).